JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päivämiehen lehtiavustajat organisoivat lehtityötä maakunnissa

Uutiset
8.1.2022 8.00

Juttua muokattu:

7.1. 12:51
2022010712513720220108080000

Päi­vä­mies

Päi­vä­mie­hel­lä on 24 leh­ti­a­vus­ta­jaa. He so­pi­vat uu­tis­ten te­ke­mi­ses­tä pai­kal­lis­ten kir­joit­ta­jien kans­sa ja vä­lit­tä­vät hei­dän kir­joi­tuk­sen­sa toi­mi­tuk­seen.

Suu­rin osa Päi­vä­mie­hen uu­ti­sis­ta ja muis­ta teks­teis­tä tu­lee leh­den lu­ki­joil­ta eli pai­kal­li­sil­ta kir­joit­ta­jil­ta eri puo­lil­ta Suo­mea, Ruot­sia ja Nor­jaa. Kir­joit­ta­jat te­ke­vät yh­teis­työ­tä omien alu­ei­den­sa leh­ti­a­vus­ta­jien kans­sa.

Leh­ti­a­vus­ta­jat ovat rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja leh­tien toi­mi­tuk­sen yh­des­sä va­lit­se­mia hen­ki­löi­tä, jot­ka SRK:n työ­va­li­o­kun­ta ni­me­ää teh­tä­vään. Leh­ti­a­vus­ta­jis­ta kol­me toi­mii myös alu­e­toi­mit­ta­ji­na eli vas­taa leh­ti­työs­tä ete­läi­sel­lä, kes­ki­sel­lä ja poh­joi­sel­la alu­eel­la.

5. tam­mi­kuu­ta il­mes­ty­nees­sä Päi­vä­mie­hes­sä on jul­kais­tu leh­ti­a­vus­ta­jien kas­vo­ku­vat, yh­teys­tie­dot ja rau­ha­nyh­dis­tyk­set, joi­den alu­eel­la he toi­mi­vat. Mu­kaan leh­den­te­koon voi pääs­tä ot­ta­mal­la yh­teyt­tä omaan rau­ha­nyh­dis­tyk­seen­sä sekä alu­een­sa leh­ti­a­vus­ta­jaan.

19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys