JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti uu­dis­tuu

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
31.12.2019 10.00

Juttua muokattu:

7.1. 16:39
2020010716392220191231100000

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti uu­dis­tuu ja siir­tyy tors­tai­na 2. tam­mi­kuu­ta uu­teen pal­ve­luun. Siir­to ai­heut­taa tuol­loin puo­len päi­vän ai­kaan ly­hy­en käyt­tö­kat­kok­sen. Uu­si verk­ko­leh­ti pi­täi­si ol­la lu­ki­joi­den lu­et­ta­vis­sa tors­tai-il­ta­päi­vän ku­lu­es­sa.

Verk­ko­leh­ti uu­dis­tuu jon­kin ver­ran vi­su­aa­li­ses­ti ja ra­ken­teel­li­ses­ti. Uu­dis­tuk­ses­sa on py­rit­ty sel­key­teen, tuo­reu­teen ja uu­tis­mai­suu­teen.

Si­säl­löl­li­ses­ti leh­ti ei ko­vin pal­jon muu­tu. Uu­si osio on Vii­kon ky­sy­mys. Se si­säl­tää vii­koit­tain vaih­tu­van ky­sy­myk­sen, jo­hon lu­ki­jat voi­vat vas­ta­ta ja jon­ka vas­tauk­sia jul­kais­taan print­ti­leh­des­sä.

Uu­te­na mu­kaan tu­lee myös sivu, jo­hon on koot­tu lin­kit SRK:n pal­ve­lui­hin.

Ai­em­min jul­kais­tut Lu­ki­jan ku­vat ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti siir­ry uu­teen verk­ko­leh­teen. Lu­ki­jan kuva -osio kui­ten­kin säi­lyy toi­min­nas­sa edel­leen, ja uu­det ku­vat ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta.

Verk­ko­leh­des­sä aloit­taa en­si vuo­den alus­sa 10 uut­ta blo­gis­tia. Myös yh­dek­sän ai­em­paa blo­gis­tia jat­kaa kir­joit­ta­mis­ta, jo­ten hen­ki­löb­lo­gis­te­ja on yh­teen­sä 19.

Ku­vi­tus­ku­va: El­me­ri Hek­ka­la

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys