JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Palvelutarjonta laajenee – Päivämiehen äänilehti siirtyy konelukukokeiluun

Uutiset
1.3.2023 11.30

Juttua muokattu:

1.3. 09:51
2023030109513320230301113000
Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Kuvakaappaus Päivämiehen digilehdestä

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Päivämiehen digilehden tilaajat voivat nyt lukemisen lisäksi kuunnella tekstit.

Kuvakaappaus Päivämiehen digilehdestä

Päi­vä­mies

Muu­tos li­sää Päi­vä­mie­hen tar­jon­taa: kuun­te­lu­mah­dol­li­suus tu­lee myös di­gi­leh­teen, jos­ta ti­laa­jat voi­vat kai­ut­ti­men ku­vak­keen koh­dal­ta kuun­nel­la kaik­ki teks­tit.

Tä­nään il­mes­ty­nyt Päi­vä­mie­hen ää­ni­leh­ti on to­teu­tet­tu ko­ne­lu­vul­la. Pää­toi­mit­ta­ja Har­ri Vä­hä­jylk­kä ker­too, et­tä syy­nä muu­tok­seen on ää­ni­leh­den lu­ke­mi­seen ja ää­nit­tä­mi­seen liit­ty­vä suu­ri työ­mää­rä.

– Ko­ne­lu­ku sääs­tää noin puo­li­tois­ta työ­päi­vää mui­hin teh­tä­viin, joi­ta SRK:lle on vii­me vuo­si­na tul­lut mer­kit­tä­väs­ti li­sää muun mu­as­sa Kuu­le-so­vel­luk­sen myö­tä.

Vä­hä­jyl­kän mu­kaan yhä use­am­mal­la leh­del­lä on ny­ky­ään pal­ve­lu, jos­sa leh­den si­säl­tö­jä voi kuun­nel­la ää­ni­tie­dos­toi­na.

– Omaan kor­vaa­ni ko­ne­lu­ku­ää­ni on yl­lät­tä­vän ai­to, vaik­ka kuu­len­kin pie­nen eron ta­val­li­seen ih­mi­sää­neen, hän ar­vi­oi.

Ko­ne­lu­ku to­teu­te­taan Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus­jär­jes­tel­män kaut­ta. Ko­kei­lu kes­tää kak­si kuu­kaut­ta.

Uu­den Päi­vä­mie­hen ää­ni­leh­den voi kuun­nel­la tut­tuun ta­paan Kuu­le-so­vel­luk­ses­ta. Ää­ni­leh­teen si­säl­tyy pe­rin­tei­ses­ti noin tun­ti lu­en­taa. Voit lä­het­tää pa­lau­tet­ta ää­ni­leh­des­tä osoit­tee­seen pm.toi­mi­tus@srk.fi.

26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys