JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piispainkokous jatkaa avioliittokäsityksen erimielisyyksien ratkomiseen liittyvää työskentelyä Mikkelissä 13.–14.9.

Uutiset
12.9.2022 15.15

Juttua muokattu:

14.9. 13:38
2022091413385220220912151500

Kirkon viestintä

Kirkon viestintä

Päi­vä­mies

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous ko­koon­tuu is­tun­toon­sa Mik­ke­lis­sä 13.–14. syys­kuu­ta. Piis­pain­ko­kouk­sen asi­a­lis­tal­la on kir­kol­lis­ko­kouk­sen pyyn­tö jat­kaa avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen eri­mie­li­syyk­sien rat­kai­se­mi­seen liit­ty­vää työs­ken­te­lyä, jota piis­pain­ko­kous esit­te­li kir­jees­sään kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le elo­kuus­sa 2020.

Avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen li­säk­si piis­pat kes­kus­te­le­vat muun mu­as­sa kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten uu­sien kol­leh­ta­ru­kous­ten lä­het­tä­mi­ses­tä kir­kol­lis­ko­kouk­sen pää­tet­tä­väk­si. Kol­leh­ta­ru­kouk­set il­mai­se­vat kir­kon yh­teis­tä us­koa ja ovat kirk­ko­kä­si­kir­jan ai­neis­toa. Asi­a­lis­tal­la on myös mah­dol­li­nen esi­tys kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le Evan­ke­li­sen lä­he­ty­syh­dis­tyk­sen ELY ry:n jä­se­nyy­des­tä.

Piis­po­jen yh­te­nä ko­kous­teh­tä­vä­nä on Yh­tei­nen to­dis­tus, Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon lä­he­tyk­sen pe­rus­lin­jaus 2023 -asi­a­kir­jan hy­väk­sy­mi­nen. Li­säk­si ko­kous kä­sit­te­lee työ­jär­jes­tys­muu­tok­sia, ku­ten mah­dol­li­suut­ta kut­sua ko­kous kool­le no­peu­te­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys