JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piis­pat vas­ta­si­vat vih­ki­mis­ky­sy­myk­seen

Uutiset
24.10.2020 6.15

Juttua muokattu:

23.10. 14:46
2020102314463420201024061500
Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Matias Haaraniemi

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Matias Haaraniemi

Päi­vä­mies

Päi­vä­mies uu­ti­soi 18. syys­kuu­ta Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den (KHO) rat­kai­sus­ta asi­as­sa, joka kos­ki va­roi­tuk­sen an­ta­mis­ta sa­maa su­ku­puol­ta ole­van pa­rin vih­ki­neel­le pa­pil­le.

Täl­lä het­kel­lä voi­mas­sa ole­va avi­o­liit­to­kä­si­tys pe­rus­tuu sii­hen, et­tä liit­to on mie­hen ja nai­sen vä­lil­le sol­mit­ta­va. Se on myös kan­ta, jon­ka kir­kol­lis­ko­kous on il­moit­ta­nut vuon­na 2018 ei­kä se ole sitä sit­tem­min muut­ta­nut.

KHO:n mu­kaan Ou­lun hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lil­la oli oi­keus an­taa va­roi­tus pa­pil­le, joka vih­ki avi­o­liit­toon sa­maa su­ku­puol­ta ole­van pa­rin. Piis­pat ovat kes­kus­tel­leet KHO:n rat­kai­sus­ta ja to­den­neet ko­kouk­ses­saan, et­tä avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen muut­ta­mi­nen edel­lyt­tää kir­kol­lis­ko­kouk­sen pää­tös­tä mää­rä­e­nem­mis­töl­lä.

Näin ol­len myös piis­pain­ko­kous lin­jaa, et­tä tuo­mi­o­ka­pi­tu­leil­la on oi­keus aset­taa seu­raa­muk­sia pa­peil­le, joit­ka toi­mi­vat vas­toin kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä ja an­net­tu­ja oh­jei­ta. Piis­pain­ko­kous oh­jeis­taa kui­ten­kin "har­kit­se­maan pi­dät­ty­väi­syyt­tä seu­raa­mus­ten mää­rää­mi­ses­sä".

Niin ikään ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma ke­hot­taa tuo­mi­o­ka­pi­tu­le­ja malt­tiin ja vii­sau­teen va­roi­tus­ten an­ta­mi­ses­sa, kos­ka ky­sees­sä on vah­vas­ti kirk­koa ja­ka­va ai­he­a­lue.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys