JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Poh­jois-Suo­men so­ti­las­lää­nin ko­men­ta­ja vie­rai­li SRK:lla

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
17.6.2014 8.16

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123431720140617081600

Ken­raa­li­ma­ju­ri Jor­ma Ala-San­ki­lan vie­rai­lun ai­ka­na pu­hee­nai­heik­si nou­si­vat muun mu­as­sa rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta ja va­paa­eh­tois­työ.

13. ke­sä­kuu­ta jär­jes­tet­tyyn ta­paa­mi­seen osal­lis­tui myös kent­tä­ro­vas­ti Ju­ha­ni Liuk­ko­nen ja SRK:n edus­ta­ji­na joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ola­vi Voit­to­nen, pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra sekä per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn sih­tee­ri Jou­ni Hin­tik­ka.

– Läm­min­hen­ki­ses­sä ta­paa­mi­ses­sa kes­kus­te­lim­me SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nas­ta. Eri­tyi­se­nä mie­len­kiin­non koh­tee­na oli­vat lä­hes­ty­vät su­vi­seu­rat ja nii­den jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­vät asi­at, ker­too Juha Kaa­ri­vaa­ra.

Ken­raa­li­ma­ju­ri Ala-San­ki­la nos­ti esil­le nuor­ten syr­jäy­ty­mi­seen liit­ty­vät ky­sy­myk­set. Ala-San­ki­la piti mie­len­kiin­toi­se­na ta­paa to­teut­taa su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­ma va­paa­eh­tois­voi­min ja sa­noi ar­vos­ta­van­sa tal­koo­hen­keä.

– Hän näki ajas­sam­me tar­vet­ta kas­vat­taa nuo­ri­soa vas­tuun­kan­toon ja tal­koo­hen­keen, joka on va­li­tet­ta­vas­ti vä­he­ne­mäs­sä yh­teis­kun­nas­sam­me, Kaa­ri­vaa­ra jat­kaa.

Kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila ja kenttärovasti Juhani Liukkonen virailivat SRK:lla.

Kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila ja kenttärovasti Juhani Liukkonen virailivat SRK:lla.

Ken­raa­li­ma­ju­ri Jor­ma Ala-San­ki­la sa­noi, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä teh­tä­vä työ ja muun mu­as­sa su­vi­seu­ra­val­mis­te­lut an­ta­vat va­rus­mies­pal­ve­luk­sen lail­la nuo­rel­le val­miuk­sia ot­taa vas­tuu­ta yh­teis­kun­nan eri teh­tä­vis­tä.

– Kes­kus­te­lim­me rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja SRK:n eri työ­muo­dois­ta ja to­te­sim­me, et­tä näi­den yh­dis­tys­ten sään­nöis­sä on yh­te­nä ta­voit­tee­na ’isän­maal­li­sen mie­len va­kiin­nut­ta­mi­nen kan­san kes­kuu­des­sa’, to­te­aa Jou­ni Hin­tik­ka.

Ta­paa­mi­ses­sa nou­si esil­le myös se, kuin­ka va­rus­kun­ta­paik­ka­kun­nil­la rau­ha­nyh­dis­tyk­set te­ke­vät tär­ke­ää työ­tä tar­jo­tes­saan va­rus­mie­hil­le mah­dol­li­suu­den ko­koon­tua seu­ra­ti­lai­suuk­siin ja ta­va­ta paik­ka­kun­nan us­ko­vai­sia.

Ku­vat: Eli­sa Raap­pa­na