JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pudasjärven Suviseurojen 2024 seuramerkki julkaistiin

Uutiset
9.9.2023 20.20

Juttua muokattu:

9.9. 21:41
2023090921411920230909202000

Päi­vä­mies

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) en­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen merk­ki ja vi­su­aa­li­nen il­me jul­kais­tiin tä­nään Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­sa pi­de­tyl­lä tie­don­siir­to­lei­ril­lä. Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään, jos Ju­ma­la suo, vuon­na 2024 Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä 28.6.–1.7.

Seu­ro­jen tun­nus­lau­se on Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­ta: “Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?” (Joh. 21:17.) Ky­sy­mys on yk­si kol­mes­ta ylös­nous­seen Jee­suk­sen ky­sy­myk­ses­tä Pie­ta­ril­le, joka oli vä­hän ai­kai­sem­min pap­pi­lan hii­li­val­ke­al­la kiel­tä­nyt tun­te­van­sa Jee­suk­sen.

– Jo­kai­nen jou­tuu tä­hän vas­taa­maan, ja vas­taa­mat­ta jät­tä­mi­nen­kin on vas­taus, sa­noi seu­ra- ja vies­tin­tä­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Käl­kä­jä nos­ta­en lau­seen mer­ki­tyk­sen tä­hän päi­vään.

Sy­dän ja ky­sy­mys­merk­ki yh­dis­ty­vät

Tun­nuk­sen vies­ti vä­lit­tyy juu­ri jul­kis­te­tus­ta seu­ra­mer­kis­tä, joka on to­teu­tet­tu Tau­no Wal­ke­a­jär­ven ide­as­ta.

– Aja­tuk­se­na oli, et­tä voi­si­ko seu­ra­tun­nuk­sen ta­pah­tu­ma­pai­kan mai­se­ma, jär­vi, ol­la mer­kin taus­tal­la, opas­te­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jari Hint­sa­la ker­toi mer­kin taus­tas­ta.

Mer­kis­sä yh­dis­ty­vät sy­dän ja ky­sy­mys­merk­ki. Sy­dän ja­kau­tuu kah­teen puo­lis­koon, ja mer­kin oi­kea reu­na muo­dos­taa al­le jää­neen pis­teen kans­sa ky­sy­mys­mer­kin.

Mer­kin sy­dän jat­ko­ja­los­te­taan juh­la­por­tik­si. Sa­moin graa­fi­ses­sa il­mees­sä tois­tu­vat si­ni­nen ja kel­lan­vih­reä väri, sy­dä­men­puo­lik­kaat ja ky­sy­mys­mer­kit.

Nel­jän­net Su­vi­seu­rat Pu­das­jär­vel­lä

Su­vi­seu­ra­jär­jes­te­ly­jen pää­vas­tuun kan­taa Kuu­sa­mon Rau­ha­nyh­dis­tys. Li­säk­si jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ovat Tai­val­kos­ken, Pu­das­jär­ven, Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin, Yli-Iin, Jak­ku­ky­län, Ra­nu­an ja Po­si­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

En­si ke­sän Su­vi­seu­rat ovat nel­jän­net seu­rat Pu­das­jär­vel­lä. Nii­tä on pi­det­ty vuo­si­na 1972, 1998, 2013. Su­vi­seu­ro­ja jär­jes­te­tään len­to­kent­tä­a­lu­eel­la myös tu­le­vi­na vuo­si­na.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys