JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Raa­mat­tu on lu­et­ta­vis­sa yhä use­am­man äi­din­kie­lel­lä

Uutiset
29.3.2021 14.00

Juttua muokattu:

26.3. 14:03
2021032614033020210329140000
Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Kirkon kuvapankki / Mirja Saksa

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Hadijankielisen Raamatun kääntäjiä työssään Etiopiassa.

Kirkon kuvapankki / Mirja Saksa

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Raa­ma­tun­kään­nös­työ on ak­tii­vis­ta. Vuo­den 2020 lo­pus­sa koko Raa­mat­tu oli lu­et­ta­vis­sa jo 704 eri kie­lel­lä.

Kie­liä, joil­le Raa­mat­tu on kään­net­ty, pu­huu äi­din­kie­le­nään 5,7 mil­jar­dia ih­mis­tä. Yhä kui­ten­kaan 254 mil­joo­naa ih­mis­tä ei voi lu­kea Raa­mat­tua äi­din­kie­lel­lään.

Yli 70 pro­sent­tia kään­nök­sis­tä on Yh­ty­nei­den Raa­mat­tu­seu­ro­jen eli pip­li­a­seu­ro­jen te­ke­miä. Kirk­ko tie­dot­taa, et­tä vii­me vuo­den ai­ka­na raa­ma­tun­kään­nös­työ ete­ni suu­rin as­ke­lin.Kir­ja kään­net­tiin 66 kie­lel­le. Niis­tä 46 oli en­si­kään­nök­siä, mikä tar­koit­taa sitä, et­tä Raa­mat­tu kään­net­tiin ky­sei­sel­le kie­lel­le en­sim­mäi­sen ker­ran.

Kään­nös­työ on tar­peen

Raa­ma­tun kie­li van­he­nee ajan ku­lu­es­sa, ja sik­si uu­det kään­nök­set ovat tar­peen. Ai­em­paa tar­kem­mat kään­nök­set var­mis­ta­vat sen, et­tä Raa­mat­tu on ym­mär­ret­tä­vä myös uu­sil­le su­ku­pol­vil­le.

Uu­den tes­ta­men­tin kään­nök­siä jul­kais­tiin vuon­na 2020 kak­si, jois­ta toi­nen oli Suo­men UT2020-kään­nös.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys