JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Raamattuluokka tunturien takana

Uutiset
3.3.2023 11.25

Juttua muokattu:

3.3. 11:24
2023030311241320230303112500

Su­san­na Hil­tu­nen, Enon­te­kiö

La­pis­sa raa­mat­tu­luok­kiin aje­taan jopa lä­hes 200 ki­lo­met­rin pääs­tä. Nuor­ten yh­teen­kuu­lu­vai­suut­ta vah­vis­taa kes­kus­te­lu us­kon asi­ois­ta.

Tääl­lä tun­tu­rien maas­sa pi­däm­me raa­mat­tu­luok­kaa vuo­ro­tel­len noin kol­men vii­kon vä­lein Kit­ti­län ja Luo­teis-La­pin rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa. Vä­li­mat­kat ve­ny­vät ai­na jol­la­kin yli sa­dan ki­lo­met­rin suun­taan­sa, mut­ta sii­hen on to­tut­tu, ja mat­kas­ta huo­li­mat­ta pi­däm­me tär­ke­ä­nä kul­jet­taa lap­si­am­me yh­tei­siin ko­koon­tu­mi­siin.

Hi­a­ce täyn­nä nuo­ria

Kun raa­mat­tu­luok­ka­vii­kon­lop­pu lä­hes­tyy, al­kaa yh­tei­seen What­sApp-ryh­mään tul­la vies­te­jä: ”So­pii­ko Hi­a­ceen vie­lä joku?” Tai: ”Läh­dem­me Ko­la­ris­ta Muo­ni­on kaut­ta, pari mah­tuu kyy­tiin.”

Niin nyt­kin hel­mi­kuun pak­kas­päi­vä­nä läh­ti jo hy­vis­sä ajoin il­ta­päi­väl­lä Kit­ti­läs­tä, Ko­la­ris­ta ja Muo­ni­os­ta täy­det au­tot koh­ti Enon­te­ki­ön Lep­pä­jär­veä, jon­ne esi­mer­kik­si Kit­ti­läs­tä on mat­kaa lä­hes 200 ki­lo­met­riä. Siel­lä Pal­las-Ou­nas­tun­tu­ri­jo­non poh­jois­puo­lel­la asuu Rita ja Pek­ka Lep­pä­sen kah­dek­san­lap­si­nen per­he, joka täl­lä ker­taa kut­sui raa­mat­tu­luok­ka- ja nuor­te­nil­ta­lai­set ko­tiin­sa.

– Oli­pa po­si­tii­vi­nen yl­lä­tys, kuin­ka kau­kaa ja niin moni oli ha­lun­nut läh­teä viet­tä­mään yh­teis­tä il­taa tär­ke­än asi­an ää­rel­le, to­te­si Rita.

Tär­ke­ää yh­des­sä­o­loa

Pöy­dät not­kui­vat tar­jot­ta­vis­ta, kun pit­kän­mat­ka­lai­sia ruo­kit­tiin suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Täl­lä ker­taa kool­la oli 25 las­ta ja nuor­ta.

Raa­mat­tu­luo­kat pi­det­tiin kah­des­sa ryh­mäs­sä. Isom­mil­le piti Kris­tii­na Saar­nio ja pie­nil­le Ar­mi Kurt­ti, mo­lem­mat Muo­ni­os­ta. Yh­teen­kuu­lu­vai­suut­ta luo­tiin tut­ki­mal­la yh­des­sä Raa­mat­tua ja kes­kus­te­le­mal­la tai­vas­tiel­lä kul­ke­mi­ses­ta. Yh­des­sä lau­let­tiin Sii­o­nin lau­lu­ja.

Tär­ke­ää on myös va­paa yh­des­sä ole­mi­nen ja ul­ko­na leik­ki­mi­nen, jo­ten il­ta ve­nyi yö­puo­lel­le, en­nen kuin ko­ti­mat­ka tai­tet­tiin tu­han­sien täh­tien ja re­von­tul­ten lois­tees­sa.

Jut­tu on jul­kais­tu tä­män vii­kon Päi­vä­mies-leh­des­sä (1.3.2023)

21.2.2024

Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Hepr. 2:18

Viikon kysymys