JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ra­nu­an opis­tol­la val­mis­tel­laan tal­vi­päi­viä

Uutiset
8.2.2018 8.59

Tu­han­net nuo­ret ym­pä­ri Suo­mea ovat hel­mi­kuus­sa suun­nan­neet kul­kun­sa koh­ti Ra­nu­aa. Vuo­des­ta 1968 alet­tiin Ra­nu­an kou­luil­la viet­tää nuor­ten­päi­viä. Kan­sa­no­pis­ton val­mis­tut­tua 1980-lu­vun lo­pul­la pe­rin­ne jat­kui opis­ton ti­lois­sa. Ta­pah­tu­man nimi vaih­tui sil­loin tal­vi­päi­vik­si.

Tänä vuon­na tal­vi­päi­vät jär­jes­te­tään 10.–11. hel­mi­kuu­ta. Päi­vien tun­nuk­sek­si on va­lit­tu "Kaik­ki, jot­ka Her­raa odot­ta­vat, saa­vat uu­den voi­man" (Jes. 40:31). Ai­hees­ta kuul­laan alus­tus lau­an­tai-il­ta­na klo 18. Opis­ton ku­va­tai­de­lin­jan opis­ke­li­ja Jut­ta Luuk­ko­nen to­teut­ti tun­nuk­ses­ta seu­ra­mer­kin, jos­sa nuo­ri kot­ka ko­ho­aa sii­vil­leen. Opis­ton nuo­ret käy­vät ai­hees­ta pa­nee­li­kes­kus­te­lun.

Sun­nun­tai­na klo 12 kuul­laan alus­tus "Van­hurs­kaan ru­kous on voi­mal­li­nen ja saa pal­jon ai­kaan" (Jaak. 5:16). Alus­tus­ten ja kes­kus­te­lu­jen li­säk­si tal­vi­päi­vil­lä on kuu­si seu­ra­pu­het­ta sekä las­ten py­hä­kou­lu. Sun­nun­tai­na on ju­ma­lan­pal­ve­lus Ra­nu­an kir­kos­sa, ja tal­vi­päi­vät päät­ty­vät viik­ko­mes­suun opis­tol­la.

Tal­vi­päi­vien lin­ja-au­to­kul­je­tuk­ses­ta saa tie­toa Päi­vä­mies-leh­den nu­me­ros­ta 5. Yh­teis­ma­joi­tus jär­jes­tyy opis­tol­la lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­sek­si yök­si. Oh­jel­maa voi kuun­nel­la myös net­ti­ra­di­os­ta osoit­tees­ta www.rak­ro.fi.

Tal­vi­päi­vien li­säk­si opis­ton opis­ke­li­jat, hen­ki­lö­kun­ta ja Ra­nu­an rau­ha­nyh­dis­tys jär­jes­tä­vät hel­mi­kuus­sa (24.2.) toi­sen ison ylei­sö­ta­pah­tu­man, Opis­to­ys­tä­vien päi­vän. Vie­raat ovat ter­ve­tul­lei­ta tal­vi­päi­vil­le ja Opis­to­ys­tä­vien päi­vään.

Teks­ti: Tuu­li Hint­sa­la

Kuva: Jut­ta Luuk­ko­nen

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys