JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ra­nu­an opis­ton vies­tin­tä­lin­ja­lai­set pe­rin­tei­sel­lä vie­rai­lul­la SRK:lla

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
25.11.2014 6.29

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123484220141125062900

Mar­ras­kui­se­na aa­mu­na va­loi­sa ja elä­väi­nen nuor­ten jouk­ko ko­koon­tui SRK:lle, Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton vies­tin­tä­lin­ja­lai­set oli­vat saa­pu­neet pe­rin­tei­sel­le vie­rai­lul­leen. Oh­jel­mas­sa oli tu­tus­tu­mis­ta Päi­vä­mie­hen ja mui­den leh­tien toi­mi­tuk­seen sekä SRK:n toi­min­nan eri osa-alu­ei­siin.

Vies­tin­tä­lin­jan vas­tuu­o­pet­ta­ja Tuu­li Hint­sa­la ker­toi, et­tä lin­jan SRK-vie­rai­lul­la on jo pit­kät pe­rin­teet.

– Ar­ve­li­sin, et­tä olem­me teh­neet tä­män tu­tus­tu­mis­käyn­nin lä­hes vuo­sit­tain jo 90-lu­vun alus­ta as­ti.

Päi­vän aluk­si pa­rin­kym­me­nen nuo­ren ryh­mä up­pou­tui leh­ti­työn ar­keen leh­tien toi­mi­tuk­sen väen pu­heen­vuo­ro­jen myö­tä. Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus­sih­tee­ri Pek­ka Ait­ta­kum­pu ker­toi muun mu­as­sa Päi­vä­mie­hen si­säl­lös­tä, his­to­ri­as­ta, toi­min­ta-aja­tuk­ses­ta ja sa­no­mas­ta.

Päi­vä­mie­hen toi­mit­ta­ja Lii­sa Lou­hi­sal­mi ava­si vie­rail­le nuor­ten­leh­ti Kap­sä­kin toi­mi­tus­työ­tä.

– Py­rim­me sii­hen, et­tä Kap­säk­ki oli­si "nuo­ril­ta nuo­ril­le" -leh­ti eli et­tä nuo­ret oli­si­vat niin leh­den te­ki­jöi­tä kuin lu­ki­joi­ta­kin. Ta­voit­tee­na on teh­dä nuor­ten nä­köis­tä leh­teä.

Lou­hi­sal­mi ky­se­li nuo­ril­ta vink­ke­jä Kap­sä­kin ke­hi­tys­työ­hön.

– Otam­me mie­lel­läm­me vas­taan nuor­ten toi­vei­ta vaik­ka­pa ai­hei­siin liit­ty­en, hän ker­toi.

Nuo­ril­ta tu­li­kin hy­viä ide­oi­ta sekä Kap­säk­kiin et­tä Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teen liit­ty­en:

– Nuor­ten omat ko­ke­muk­set eri­lai­sis­ta asi­ois­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta kiin­nos­ta­vat.

– Toi­von nuor­ten blo­ge­ja.

– Aja­tus ky­sy­mys–vas­taus-pals­tas­ta oli hyvä. Et­tä oli­si sel­lai­nen pals­ta, jos­sa oli­si nuor­ten ai­to­ja us­koon liit­ty­viä ky­sy­myk­siä ja nii­hin vas­tauk­sia.

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den esit­te­lyn ja lou­nas­tau­on jäl­keen vie­raat tu­tus­tui­vat SRK:n ti­loi­hin ja kuu­li­vat esit­te­ly­jä SRK:n toi­min­nas­ta, jul­kai­su­toi­min­nas­ta ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta. Päi­vän päät­teeks­ti vie­rail­tiin ar­kis­tos­sa ja jul­kai­su­myy­mä­läs­sä.

Il­ta­päi­vä­kah­vil­la moni SRK:n työn­te­ki­jä ker­toi ilah­tu­neen­sa nuor­ten vie­rai­lus­ta.

Ku­vat: Eli­sa Raap­pa­na

Lue re­por­taa­si ai­hees­ta 26.11. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys