JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Reis­jär­vel­lä jär­jes­tet­tiin kai­ke­ni­käis­ten lei­ri-il­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
18.3.2019 13.01

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442520190318130100

Reis­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­te­tään ker­ran kuu­kau­des­sa raa­mat­tu­luo­kan ja nuor­ten per­jan­tai-il­lan si­jaan kai­ke­ni­käi­sil­le tar­koi­tet­tu toi­min­tail­ta.

Yh­des­sä­o­lon ja Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sen li­säk­si il­lan tar­koi­tus on ke­rä­tä va­ro­ja Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­hön. 15. maa­lis­kuu­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­tu­nut väki viet­ti muu­ta­man tun­nin pie­nois­lei­ril­lä.

Lei­ri­noh­jaa­ja Mat­ti Töl­li piti raa­mat­tu­tun­nin il­lan aluk­si. Sei­näl­le hei­jas­tet­tiin kuva mie­hes­tä pe­sey­ty­mäs­sä ve­des­sä. Huo­mio kiin­nit­tyy pe­sey­ty­vän mie­hen ihoon, joka on täyn­nä pai­sei­ta. Töl­li ker­toi, et­tä ky­sees­sä Syy­ri­an ku­nin­kaan so­ta­pääl­lik­kö Naa­man. Naa­man sai­ras­ti spi­taa­lia, hy­vin vai­ke­aa iho­sai­raut­ta, joka on ver­taus­ku­va syn­ti­sai­rau­des­ta.

So­ta­ret­kil­lään Naa­man oli tuo­nut Is­ra­e­lis­ta vai­mol­leen pal­ve­li­jak­si pie­nen ty­tön. Tyt­tö osa­si ker­toa, et­tä Sa­ma­ri­as­sa on pro­feet­ta, joka pys­tyy pa­ran­ta­maan Naa­ma­nin sai­rau­den. Töl­li se­lit­ti, et­tä vie­lä ny­ky­ai­ka­na­kin, kun jou­dum­me muut­ta­maan paik­ka­kun­taa tai mat­kus­tam­me ul­ko­mail­la, viem­me mu­ka­nam­me hy­vää sa­no­maa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Raa­ma­tun ker­to­mus jat­kuu sii­tä, kuin­ka Naa­man läh­ti et­si­mään pa­ran­nus­ta sai­rau­teen­sa ja sai pro­fee­tal­ta oh­jeek­si kas­tau­tua seit­se­män ker­taa Jor­da­nis­sa. Kun Naa­man lo­pul­ta us­koi tä­män yk­sin­ker­tai­sen teh­tä­vän ja toi­mi näin, hän tuli jäl­leen ter­veek­si. Töl­li ker­toi, et­tä syn­nis­tä pa­ran­nuk­sen te­ke­mi­seen riit­tää, et­tä us­koo evan­ke­liu­min, jon­ka joku us­ko­vai­nen saar­naa. Mui­ta töi­tä sii­hen ei tar­vi­ta.

Lei­ri-il­ta jat­kui lei­rin isos­ten eli Reis­jär­ven opis­tol­ta tul­lei­den nuor­ten sket­sie­si­tyk­sil­lä. Myös ylei­sö sai osal­lis­tua kar­hun­met­säs­tyk­seen ja lau­lu­leik­kei­hin.

Pai­kal­la ol­leet lap­set eli­vät­kin täy­sil­lä mu­ka­na, nap­sut­te­li­vat sor­mi­aan ja tö­mis­ti­vät jal­ko­jaan Jos sun lys­ti on -lau­lun ai­ka­na. Il­lan ai­ka­na lau­let­tiin myös mo­nia tut­tu­ja Sii­o­nin lau­lu­ja sy­dä­mes­tä as­ti ku­ten lei­ril­lä kuu­luu­kin.

Na­ru­ar­voil­la ke­rät­tiin ra­haa lei­ri­kes­kuk­sen tu­ki­a­lu­e­lah­joi­tuk­seen. Pää­pal­kin­to­na oli lei­ri­lah­ja­kort­ti.

Keit­ti­öl­tä kan­tau­tu­nut tuok­su toi mie­leen mo­nil­le van­hem­mil­le lap­suu­den lei­rit. Il­ta­pa­lak­si nau­tit­tiin gril­li­mak­ka­raa sa­laa­tin kera.

Teks­ti: Han­na Töl­li

Ku­vat: Vil­le Lai­ti­la

14.8.2020

Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä. Ps. 119:130

Viikon kysymys