JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Reisjärven opiston loppiaispäiville päästään tänä vuonna paikan päälle

Uutiset
2.1.2023 10.00

Juttua muokattu:

2.1. 09:47
2023010209471620230102100000

Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton pe­rin­tei­set lop­pi­ais­päi­vät jär­jes­te­tään jäl­leen kak­si­päi­väi­se­nä ta­pah­tu­ma­na 5.–6. tam­mi­kuu­ta. Tors­tai­na vie­te­tään alu­eel­lis­ta nuor­ten­päi­vää ja per­jan­tai­na alu­eel­lis­ta seu­ra­kun­ta­päi­vää kai­ke­ni­käi­sil­le.

Nuor­ten­päi­vän oh­jel­maan kuu­luu kel­lo 12 al­ka­va toi­min­ta- ja ul­koi­lu­ta­pah­tu­ma sekä kel­lo 14 al­ka­va suur­kuo­ro. Raa­mat­tu­luo­kan pi­tää kel­lo 15 Mart­ti Mur­to­pe­rä ai­hee­naan Mu­siik­ki Raa­ma­tus­sa.

Curt Si­mon­son pi­tää seu­ra­pu­heen eng­lan­nik­si kel­lo 16. Sa­ka­ri Ty­pön alus­tuk­sen ai­hee­na on il­lal­la kel­lo 19 Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si. Sen jäl­keen on vuo­ros­sa kes­kus­te­lu.

Lop­pi­ai­sen seu­ra­kun­ta­päi­vä al­kaa kel­lo 10 mes­sul­la Reis­jär­ven kir­kos­sa, jos­sa Typ­pö saar­naa.

Kel­lo 13 on vuo­ros­sa Ty­pön pi­tä­mä per­he­py­hä­kou­lu opis­tol­la. Kel­lo 14 al­kaa Mur­to­pe­rän alus­tus Kah­den kuo­ren suo­jas­sa, jon­ka jäl­keen kes­kus­tel­laan. Pää­tös­har­tau­den pi­tää Si­mon­son.

Tar­kem­pi oh­jel­ma: https://www.rkro­pis­to.fi/ta­pah­tu­mat-ja-pal­ve­lut/lop­pi­ais­pai­vat/

6.2.2023

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Viikon kysymys