JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Resurssipankki toimii lahjoitusten varassa

Uutiset
7.3.2023 10.45

Juttua muokattu:

7.3. 10:59
2023030710590520230307104500

Koon­neet Sirk­ka Leh­to ja Ma­ti­as Mu­ho­la

Re­surs­si­pank­ki tu­kee lap­si­per­hei­den jak­sa­mis­ta. Se kai­paa toi­mi­ak­seen va­ro­ja. Toi­min­ta kai­paa myös te­ki­jöi­tä.

SRK:n re­surs­si­pank­ki tu­kee lap­si­per­hei­den jak­sa­mis­ta tar­jo­a­mal­la ly­hy­tai­kais­ta las­ten­hoi­toa ja muun mu­as­sa krii­si­ti­lan­teis­sa ruo­ka-apua. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kaut­ta ta­pah­tu­va per­hei­den tu­ke­mi­nen ta­pah­tuu lah­joi­tus­va­roil­la. Re­surs­si­pan­kin va­rat ovat eril­lään SRK:n va­rois­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä vain re­surs­si­pank­kiin lah­joi­te­tuil­la va­roil­la tu­e­taan toi­min­taa. Kaik­ki re­surs­si­pank­kiin koh­dis­te­tut lah­joi­tuk­set käy­te­tään ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä per­hei­den ar­jen hel­pot­ta­mi­seen.

Lah­joi­tus­tuo­tot laa­haa­vat sel­väs­ti toi­min­taa jäl­jes­sä: vuo­den 2022 bud­jet­ti oli 14 000 € mii­nuk­sel­la. Re­surs­si­pan­kin verk­ko­si­vuil­ta, re­surs­si­pank­ki.fi, löy­tyy eri­lai­sia ta­po­ja lah­joi­tuk­siin.

Lah­joi­tus­ten li­säk­si toi­min­ta kai­paa te­ki­jöi­tä. Rip­pi­kou­luun me­ne­vä tai sitä van­hem­pi nuo­ri voi il­moit­tau­tua va­paa­eh­toi­sek­si osoit­tees­sa re­surs­si­pank­ki.fi. Myös ai­kui­sia ja elä­ke­läi­siä toi­vo­taan mu­kaan.

Mikä on re­surs­si­pank­ki?

- Re­surs­si­pank­ki ko­ko­aa va­paa­eh­tois­työ­hön käy­tet­tä­vis­sä ole­via hen­ki­löi­tä.

- Re­surs­si­pan­kin kaut­ta teh­dään va­paa­eh­tois­työ­tä las­ten­hoi­dos­sa, ikäih­mis­ten koh­taa­mi­sis­sa ja ko­ti­sii­o­nin töis­sä. Las­ten­hoi­dos­ta mak­se­taan palk­kio.

- Li­säk­si an­ne­taan ruo­ka-apua krii­si­ti­lan­tei­siin ko­ti­sii­o­nin, yh­teis­kun­nan ja kir­kon avun rin­nal­la.

- Vuo­si­na 2019–2022 apua on vä­li­tet­ty seu­raa­vas­ti: las­ten­hoi­toa 4770 päi­vää, ruo­ka-apua 314 ker­taa.

Li­sä­tie­toa löy­tyy: www.re­surs­si­pank­ki.fi

Näin voit lah­joit­taa

Voit suo­rit­taa kuu­kau­sit­tain tois­tu­van mak­sun tai ker­ta­lah­joi­tuk­sen omas­sa verk­ko­pan­kis­sa­si. Kuu­kau­si­lah­joi­tuk­sel­la suu­rel­ta­kin tun­tu­va mak­su tu­lee hoi­det­tua pie­nis­sä eris­sä.

Lah­joi­tus­ti­li: FI93 5741 4060 9044 92

Saa­jan nimi: Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry

Vii­te­nu­me­ro: 2189

TAI

Mo­bi­le­Pay: 22334

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (0210188-4) ra­han­ke­räys­lu­pa RA/2021/2, voi­mas­sa­o­lo al­kaa 5.1.2021 ja on voi­mas­sa tois­tai­sek­si koko Suo­mes­sa Ah­ve­nan­maa­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta, myön­tä­nyt Po­lii­si­hal­li­tus 5.1.2021. Täl­le vii­te­nu­me­rol­le osoi­te­tut ke­räys­va­rat käy­te­tään lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­seen ko­ti­mies­palk­ki­oi­na ja mui­na di­a­ko­ni­si­na avus­tuk­si­na.

Lue ai­hees­ta li­sää tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä, jos­sa on Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä sekä Re­sus­si­pan­kin käyt­tä­jien ko­ke­muk­sia.

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys