JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rip­pi­kou­lui­sos­ten teh­tä­vä on tär­keä

Uutiset
3.6.2014 11.37

Ke­sän en­sim­mäi­set rip­pi­kou­lu­lei­rit Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­sa al­koi­vat 1. ke­sä­kuu­ta. Lei­rit al­koi­vat ko­di­nil­lal­la, jo­hon osal­lis­tui­vat sekä lei­ri­läi­set et­tä hei­dän van­hem­pan­sa. Van­hem­mat ja nuo­ret kir­ja­si­vat ylös asi­oi­ta, joi­ta ha­lu­si­vat toi­sil­leen sa­noa.

Mo­lem­mil­la lei­reil­lä on mu­ka­na kah­dek­san isos­ta. Isos­ten teh­tä­vä on vas­tuul­li­nen: Kul­la­kin heis­tä on oma ryh­män­sä, jota he oh­jaa­vat. Iso­set ovat kes­kus­te­lun käyn­nis­te­li­jöi­tä, ja he ot­ta­vat myös vas­tuu­ta mo­nis­ta käy­tän­nön teh­tä­vis­tä ku­ten aa­mu­he­rä­tyk­ses­tä, pe­lien ja leik­kien ve­tä­mi­ses­tä. Isos­ten eräs tär­keä teh­tä­vä on huo­leh­tia sii­tä, et­tä ku­kaan ei jää yk­sin.

Kuvassa Siikatörmän 1. rippikoululeirin isoset.

Kuvassa Siikatörmän 1. rippikoululeirin isoset.

Isos­toi­min­nas­ta nuo­ri saa mo­nen­lai­sia val­miuk­sia opis­ke­lu- ja työ­e­lä­mään. Iso­set saa­vat esi­mer­kik­si ko­ke­mus­ta ryh­män oh­jaa­mi­ses­ta, myös esiin­ty­mis­tai­dot kart­tu­vat. Sii­ka­tör­män rip­pi­kou­lu­lei­rien iso­set ker­to­vat odot­ta­neen­sa in­nol­la lei­ri­viik­koa. He toi­vo­vat saa­van­sa lei­ril­tä uu­sia ys­tä­viä ja vah­vis­tus­ta us­ko­ne­lä­mäl­leen.

Teks­ti ja kuva: Sami Pik­ku­a­ho

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys