JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä Ju­ma­lan luo­mis­työ­tä ih­met­te­le­mäs­sä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
6.8.2019 6.37

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444820190806063700

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­ses­sa pi­det­tyyn erä­rip­pi­kou­luun kuu­lui kol­men päi­vän va­el­lus tun­tu­reil­la, Kii­lo­pään alu­eel­la.

Sun­nun­tai­na 14. hei­nä­kuu­ta jouk­ko in­nok­kai­ta lei­ri­läi­siä ko­koon­tui van­hem­pien­sa kans­sa Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­seen aloit­ta­maan rip­pi­kou­lun­sa ke­sä­jak­soa. Il­ta al­koi lei­ri­oh­jaa­ja Un­to Kart­tu­sen pi­tä­mäl­lä alus­tuk­sel­la ai­hees­ta ”Tur­val­li­nen koti”. Tu­loil­lan jäl­keen edes­sä oli kol­men päi­vän va­el­lus tun­tu­reil­la, Kii­lo­pään alu­eel­la, min­kä jäl­keen lei­ri­läi­set pa­lai­si­vat ta­kai­sin lei­ri­kes­kuk­seen.

Seu­raa­va­na aa­mu­päi­vä­nä va­el­lus al­koi pil­vi­pou­tai­ses­sa sääs­sä. Ta­voit­tee­na oli pääs­tä vii­den­tois­ta ki­lo­met­rin pää­hän Kop­sus­jär­vel­le, jon­ne pys­ty­tet­täi­siin lei­ri. Mat­kan ai­ka­na lei­ri­läi­set hil­jen­tyi­vät ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen ja kuun­te­le­maan op­pi­tun­tia isän­maas­ta. Kos­ke­mat­to­mas­sa erä­maas­sa Ju­ma­lan luo­mis­työ oli pu­hut­te­le­va.

Toi­sen päi­vän rip­pi­kou­lu­lai­set viet­ti­vät Kop­sus­jär­vel­lä lei­rin lä­hi­maas­tos­sa op­pi­tun­neil­le osal­lis­tu­en ja yh­des­sä pe­lail­len. Il­lal­la he hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan alus­tus­ta mu­sii­kis­ta Ju­ma­lan lah­ja­na. Kes­ki­viik­ko­na lei­rin väki pa­la­si ta­kai­sin va­el­luk­sen läh­tö­pis­tee­seen Kii­lo­pääl­le, jos­ta mat­ka jat­kui ta­kai­sin lei­ri­kes­kuk­seen.

Va­el­luk­sen jäl­keen oli vie­lä muu­ta­ma päi­vä ai­kaa poh­tia us­koa ja elä­mää sekä naut­tia yh­des­sä­o­los­ta. Nuo­ret oli­vat lei­rin ai­ka­na in­nok­kaas­ti mu­ka­na kai­kes­sa toi­min­nas­sa ja pi­ti­vät yl­lä hy­vää ryh­mä­hen­keä. Rip­pi­kou­lu päät­tyi lau­an­tai­aa­mu­na herk­kään kon­fir­maa­ti­o­juh­laan Ro­va­nie­men kir­kos­sa.

Teks­ti ja ku­vat: Ju­lia Sal­mi ja Joni Vik­ki

Lue li­sää 7.8.2019 il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

2.6.2020

Jee­sus sa­noi: "Ei ku­kaan voi tul­la mi­nun luok­se­ni, el­lei Isä, joka mi­nut on lä­het­tä­nyt, vedä hän­tä. Sen, joka tu­lee, minä he­rä­tän vii­mei­se­nä päi­vä­nä." Joh. 6:44

Viikon kysymys