JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sa­dat pu­hu­jat vi­rit­tyi­vät kes­kus­te­luun Jy­väs­ky­läs­sä – kat­so vi­deo

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
4.1.2020 22.25

Juttua muokattu:

4.1. 22:27
2020010422272320200104222500
Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

SRK:n kuva-arkisto

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

SRK:n kuva-arkisto

Noin 700 saar­naa­jaa saa­pui yh­teen lop­pi­ai­sen aa­ton aat­to­na Jy­väs­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lol­la.

Väen veti pai­kal­le SRK:n pu­hu­jien­ko­kous, jos­sa kes­kus­te­lun käyn­nis­ti alus­tuk­sel­laan ou­lu­lai­nen pu­hu­ja Esa Kouk­ka­ri ai­hees­ta Ju­ma­la on luo­ma­kun­nan Her­ra. Päi­vä­mies haas­tat­te­li alus­tuk­sen kuun­te­li­joi­ta vi­de­ol­le. Vi­de­ol­ta käy myös il­mi kris­til­li­syy­den pu­hu­jien ko­ko­nais­mää­rä ja mik­si ko­kouk­sen va­kiin­tu­nut ajan­koh­ta vaih­tui.

Videogallup puhujienkokouksessa.

Voit lu­kea alus­tuk­sen en­si vii­kon Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri­leh­des­tä. Päi­vä­mies ra­por­toi pu­hu­jien­ko­kouk­ses­ta li­sää pa­pe­ri­leh­des­sään seu­raa­vas­sa­kin nu­me­ros­sa.

Pu­hu­jien­ko­kous on SRK:n pai­kal­li­sen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tu­el­la vuo­sit­tain jär­jes­tä­mä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen saar­naa­jien kes­ki­näi­nen kes­kus­te­lu­foo­ru­mi.

Ai­kai­sem­min SRK on jär­jes­tä­nyt ko­kouk­sen jou­lun­tie­noon vä­li­päi­vi­nä. Vii­me vuon­na kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den pi­to­paik­ka oli Ou­lus­sa.

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys