JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra pe­reh­tyi les­ta­di­o­lais­ten koh­taa­miin asen­tei­siin

Uutiset
17.11.2020 9.15

Juttua muokattu:

16.11. 14:54
2020111614543520201117091500

Päi­vä­mies

Ai­ka­kaus­leh­ti Seu­ra jul­kai­si 5. mar­ras­kuu­ta teks­tin Hil­jai­sik­si hau­ku­tut, jos­sa toi­mit­ta­ja Mii­na Lep­pä­nen on pe­reh­ty­nyt les­ta­di­o­lai­siin koh­dis­tu­vaan vi­ha­pu­hee­seen sekä haas­ta­tel­lut kah­ta van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen jä­sen­tä. Haas­ta­tel­lut ker­to­vat ni­mi­mer­kin suo­jas­sa koh­taa­mis­taan asen­teis­ta ja suh­tau­tu­mi­ses­ta les­ta­di­o­lai­sia koh­taan.

”Jos joku twiit­taa epä­a­si­al­li­ses­ti sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töis­tä, mus­li­meis­ta tai juu­ta­lai­sis­ta, fik­sut ih­mi­set pi­tä­vät sitä ty­pe­rä­nä. Les­ta­di­o­lai­sis­ta saa so­met­taa kur­sai­le­mat­ta”, leh­ti kir­joit­taa.

Haas­ta­tel­lut ker­to­vat ju­tus­sa ko­ke­muk­sis­taan, kuin­ka ih­mi­set ni­mit­te­le­vät les­ta­di­o­lai­sia tie­tä­mät­tä, et­tä hei­tä on myös omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä. ”Kä­si­tys liik­kees­tä pe­rus­tuu­kin pit­käl­ti sii­tä ir­tau­tu­nei­den ker­to­muk­siin. Niis­sä on usein sama kaa­va: ih­mi­nen ero­si les­ta­di­o­lai­suu­des­ta ja nyt hä­nen asi­an­sa ovat pa­rem­min.”

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys