JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra­kun­nat kou­lut­ti­vat ta­loust­semp­pa­rei­ta

Päivämies
Uutiset
14.11.2017 12.13

Juttua muokattu:

1.1. 11:20
2020010111205620171114121300

Useis­sa Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sis­sa seu­ra­kun­nis­sa on kou­lu­tet­tu ta­loust­semp­pa­rei­ta, jot­ka tu­ke­vat ta­lous­vai­keuk­sien kans­sa kamp­pai­le­via. Tsemp­pa­rit ovat va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­tä, joi­den teh­tä­vä­nä on va­laa toi­voa ja ol­la tu­ke­na vel­ka­neu­von­tap­ro­ses­sis­sa.

– Vel­kaan­tu­neen ih­mi­sen voi­ma­va­rat ovat usein vä­his­sä, ja vel­ka­neu­von­taan läh­te­mi­nen vaa­tii voi­mia. Tsemp­pa­ri kul­kee vel­kaan­tu­neen rin­nal­la ja oh­jaa eteen­päin, ku­vai­lee ou­lu­lai­sen Tui­ran seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Sai­la Luuk­ko­nen.

Tsemp­pa­rit ovat saa­neet teh­tä­vään­sä Ta­kuu­sää­ti­ön pi­tä­män Ta­lousT­semp­pa­ri-kou­lu­tuk­sen. Ou­lus­sa kou­lu­tuk­set pi­det­tiin vii­me ke­vää­nä, ja sen myö­tä tsemp­pa­rei­ta on nyt jo­kai­ses­sa Ou­lun seu­ra­kun­nas­sa. Ta­loust­semp­pa­rin saa tu­ek­seen ot­ta­mal­la yh­teyt­tä seu­ra­kun­tan­sa di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jään.

Hel­pos­ti saa­ta­vil­la ole­va ja pit­kä­kes­toi­nen tuki on tar­peen, sil­lä vel­ko­jen sel­vit­te­ly on yleen­sä pit­kä pro­ses­si. Täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si Ou­lun kau­pun­gin vel­ka­neu­von­taan pää­see en­sim­mäi­sel­le käyn­nil­le kuu­den kuu­kau­den ku­lut­tua ajan va­raa­mi­ses­ta.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 15.11.2017

Ku­vi­tus­ku­va: Juha Hu­ma­la­jo­ki

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys