JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakuntavaalien alustava äänestysprosentti on 12,7

Uutiset
21.11.2022 14.00

Juttua muokattu:

21.11. 13:00
2022112113001820221121140000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Kir­kon vies­tin­tä

Alus­ta­vien tu­los­ten mu­kaan seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti las­ki vuo­den 2018 vaa­leis­ta. Seu­ra­kun­ta­vaa­lien alus­ta­va val­ta­kun­nal­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 12,9, kun 340:stä las­ken­ta­jär­jes­tel­mää käyt­tä­väs­tä seu­ra­kun­nas­ta 335 on jul­kais­sut tie­ton­sa. Edel­li­sis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2018 ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 14,4.

Vuo­den 2022 vaa­leis­sa va­lit­tiin lä­hes 8000 luot­ta­mus­hen­ki­löä 354 seu­ra­kun­taan. Eh­dok­kai­ta oli yh­teen­sä 14 300. So­pu­vaa­lit jär­jes­tet­tiin 44 seu­ra­kun­nas­sa. Luot­ta­mus­hen­ki­löt va­lit­tiin kau­del­le 2023−2026.

Mo­nis­sa suu­ris­sa kau­pun­geis­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti las­ki jon­kin ver­ran vuo­den 2018 vaa­lei­hin ver­rat­tu­na. Hel­sin­gis­sä alus­ta­va ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 10,0 % (vuo­den 2018 vaa­leis­sa 11,3 %), Es­poos­sa 9,3 %, Tam­pe­reel­la 8,6 % (9,2 %), Ou­lus­sa 10,3 % (12,2 %) ja Tu­rus­sa 10,4 %. Van­taal­la ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 8,4 (9,0 %) ja Jy­väs­ky­läs­sä 12,0.

Myös ää­nes­tysp­ro­sen­tin nou­sua näh­tiin. Alus­ta­vien tie­to­jen mu­kaan esi­mer­kik­si Teu­van seu­ra­kun­nan ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 21,3, kun se nel­jä vuot­ta sit­ten oli 20,6. Haa­gan seu­ra­kun­nas­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti nou­si 12,8 pro­sen­tis­ta 13,3 pro­sent­tiin. Ylä-Sa­von seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 13,4 %, nou­sua edel­li­siin vaa­lei­hin oli 0,4 pro­sent­tia, ja Ni­va­lan ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 26,6, kun se vuon­na 2018 oli 26,4.

Alus­ta­vien tie­to­jen mu­kaan suu­rim­piin ää­nes­tysp­ro­sent­tei­hin pääs­tiin Tai­val­kos­kel­la ja Kin­nu­las­sa, jois­sa mo­lem­mis­sa pro­sent­ti oli 36. Yli 30 pro­sen­tin pää­si­vät myös Kin­nu­la (36 %), Kas­ki­nen (35 %), Per­ho (35 %), Pun­ka­lai­dun (34 %), Kus­ta­vi (34 %), Toi­vak­ka (33 %) ja Luo­to (31 %).

Seu­ra­kun­tien vaa­li­lau­ta­kun­nat vah­vis­ta­vat tu­lok­sen­sa kes­ki­viik­ko­na 23.11.2022.

10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys