JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakuntien joulukeräykset käynnistyvät

Uutiset
20.11.2023 14.05

Juttua muokattu:

20.11. 13:19
2023112013194320231120140500

A.–L.S

A.–L.S

Pää­kau­pun­ki­seu­dun seu­ra­kun­tien Ra­ken­na jou­lu­puu -ke­räys tuo kai­va­tun lah­jan tu­han­siin vä­hä­va­rai­siin ko­tei­hin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Ke­räyk­sen kaut­ta voi kuka ta­han­sa lah­joit­taa esi­mer­kik­si jou­lu­pa­ke­tin, lah­ja­kor­tin jou­lu­ruo­kaan, per­heen yh­tei­seen elä­myk­seen tai jou­lu­ku­kan van­huk­sel­le. Aut­ta­mi­sen muo­dot vaih­te­le­vat seu­ra­kun­nit­tain, ja li­sä­tie­to­ja löy­tyy kun­kin seu­ra­kun­nan net­ti­si­vu­ja. Avun toi­mit­ta­vat pe­ril­le seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät.

Jou­lu­kuun alus­sa käyn­nis­tyy myös Ou­lun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Ou­lui­lo-jou­lu­ke­räys, jol­la ke­rä­tään va­ro­ja ta­lou­del­li­ses­ti hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ou­lu­lais­ten aut­ta­mi­seen. Tu­run ja Kaa­ri­nan seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät jäl­leen jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neen Lah­ja lap­sel­le -ke­räyk­sen. Vii­me vuon­na jou­lu­lah­jan sai ke­räyk­sen kaut­ta yli 1 200 las­ta.

Myös mo­nis­sa muis­sa seu­ra­kun­nis­sa on jou­lu­ke­räyk­siä, jois­ta li­sää tie­toa löy­tyy seu­ra­kun­tien si­vuil­ta.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys