JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seuratoiminta on siirtynyt väliaikaisesti nettiin

Uutiset
27.12.2021 16.40

Juttua muokattu:

28.12. 09:42
2021122809421620211227164000

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Päi­vä­mies

Hei­ken­ty­neen pan­de­mi­a­ti­lan­teen vuok­si seu­ro­ja on taas jou­dut­tu siir­tä­mään net­tiin.

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­toi­min­ta on siir­ty­nyt vä­li­ai­kai­ses­ti net­tiin ajal­la 28.12.2021–17.1.2022. Myös muut isot rau­ha­nyh­dis­tyk­set, muun mu­as­sa Jy­väs­ky­lä ja Ou­lu, ovat siir­ty­neet etä­muo­toi­siin seu­roi­hin. Ou­lus­sa ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton mu­kai­ses­ti 31. jou­lu­kuu­ta as­ti, Jy­väs­ky­läs­sä tois­tai­sek­si.

Pää­tös­ten taus­tal­la on alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to­jen jou­lu­kuun lo­pun tie­dot­teet, jois­sa esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la ki­ris­tet­tiin mer­kit­tä­väs­ti ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia. Uu­det mää­räyk­set kos­ki­vat ko­koon­tu­mi­sia ja ti­lo­jen käyt­töä, ja ne tu­li­vat voi­maan Ou­lus­sa 23. ja Hel­sin­gis­sä 28. jou­lu­kuu­ta al­ka­en. Ko­ro­na­pas­sia ei voi­nut ot­taa käyt­töön ra­joi­tus­ten vaih­to­eh­to­na.

Esi­mer­kik­si Ete­lä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to tie­dot­ti 23. jou­lu­kuu­ta: "Uu­del­la­maal­la kiel­le­tään hen­ki­lö­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta kaik­ki si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set kol­mek­si vii­kok­si ajal­la 28.12.2021–17.1.2022. Sul­jet­ta­vak­si mää­rät­ty­jä ti­lo­ja voi kui­ten­kin käyt­tää vuon­na 2004 syn­ty­nei­den ja sitä nuo­rem­pien las­ten ja nuor­ten oh­jat­tuun har­ras­tus­toi­min­taan.” Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta (py­hä­kou­lu, päi­vä­ker­ho, NuPe 2004 syn­ty­neil­le ja nuo­rem­mil­le) jat­kuu­kin Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä suun­ni­tel­lus­ti.

5.7.2022

– Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys