JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sii­ka­tör­mäl­lä uu­den ra­ken­nuk­sen har­jan­nos­ta­jai­set

Uutiset
4.2.2020 15.00

Juttua muokattu:

5.2. 15:14
2020020515145120200204150000

Pek­ka Kai­nua

Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­sa ko­koon­nut­tiin vii­me per­jan­tai­na uu­den ra­ken­nuk­sen har­jan­nos­ta­jai­siin. Ma­joi­tus- ja ope­tus­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen ete­nee ai­ka­tau­lus­saan.

Ti­lo­jen pi­täi­si ol­la val­mii­na tou­ko­kuun ai­ka­na. Näin ke­sän rip­pi­kou­lu­lei­rit pää­se­vät käyt­tä­mään uu­sia ti­lo­ja.

Uu­sia ma­joi­tus­huo­nei­ta val­mis­tuu kol­me­kym­men­tä ja muun­nel­ta­via ope­tus­ti­lo­ja kak­si.

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la kävi pu­hees­saan läpi Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­sen suur­ta ke­hi­tys­tä 1970-lu­vun al­ku­puo­lel­ta tä­hän päi­vään.

Lei­ri­kes­kuk­ses­sa en­sim­mäis­tä ker­taa käy­nyt Sii­ka­jo­en kun­nan­joh­ta­ja Pert­ti Se­ve­rin­kan­gas ihas­te­li ti­lo­ja, ja ker­toi kun­nan suh­tau­tu­van li­sä­ra­ken­ta­mi­seen ja lei­ri­toi­min­taan hy­vin myön­tei­ses­ti.

Ter­veh­dyk­sen­sä toi­vat myös Raa­hen seu­ra­kun­nan edus­ta­jat kap­pa­lai­nen Pek­ka Tuo­mi­kos­ki, kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Toi­vo Par­ta­nen sekä seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Heik­ki Pe­sä­maa.

Hy­vää yh­teis­työ­tä ke­hui­vat myös pää­u­ra­koit­si­ja Ra­ken­nus-Avant Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tom­mi Kan­to­la, ra­ken­nus­hank­keen val­vo­ja Mik­ko Kin­nu­nen sekä lei­ri­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro Ma­ja­nen.

25.11.2020

Sil­lä niin kuin kaik­ki ih­mi­set Aa­da­mis­ta osal­li­si­na kuo­le­vat, niin myös kaik­ki Kris­tuk­ses­ta osal­li­si­na teh­dään elä­vik­si, jo­kai­nen vuo­rol­laan.

1. Kor. 15:22–23

Viikon kysymys