JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den kie­li­nu­me­rot il­mes­tyi­vät

Junes Saara
Uutiset
26.11.2015 6.51

Juttua muokattu:

1.1. 23:22
2020010123222220151126065100

Syk­syn kie­li­nu­me­rot, joi­den tee­ma­na on Pyhä Raa­mat­tu, on jul­kais­tu vii­del­lä kie­lel­lä: eng­lan­nik­si, es­pan­jak­si, rans­kak­si, ve­nä­jäk­si ja vi­rok­si.

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den vie­ras­kie­li­set kie­li­nu­me­rot ovat il­mes­ty­neet. SRK jul­kai­see kak­si ker­taa vuo­des­sa il­mes­ty­vää leh­teä lä­hin­nä lä­he­tys­työn tar­pei­siin. Lä­he­tys­mat­koil­le läh­te­vät pu­hu­jat ot­ta­vat leh­tiä mu­kaan­sa ja toi­mit­ta­vat nii­tä koh­de­mai­hin. Kie­li­nu­me­roi­ta lä­he­te­tään il­mais­ja­ke­lu­kap­pa­lei­na eri­tyi­ses­ti Ve­nä­jäl­le.

Vie­ras­kie­lis­ten kie­li­nu­me­roi­den si­säl­tö toi­mi­te­taan ai­em­min jul­kais­tuis­ta teks­teis­tä, joi­ta on poi­mit­tu lä­hin­nä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­dis­tä mut­ta myös vuo­si­kir­jois­ta ja Päi­vä­mies-leh­dis­tä. Täs­tä nu­me­ros­ta läh­tien leh­des­sä kä­si­tel­lään ai­na yh­tä tai use­am­paa tee­maa ker­ral­laan.

Kie­li­nu­me­roi­den si­säl­tö on lu­et­ta­vis­sa Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­des­sä Lii­te­leh­det-osi­os­sa. Nä­köis­leh­tiä voi os­taa ir­to­nu­me­roi­na SRK:n verk­ko­kau­pas­ta.

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys