JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Si­säl­lis­so­dan muis­to­vuo­si vel­voit­taa ra­ken­ta­maan rau­haa

Kallunki Hanna
Uutiset
11.1.2018 6.21

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180111062100

Tänä vuon­na tu­lee ku­lu­neek­si sata vuot­ta Suo­men si­säl­lis­so­das­ta. Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon verk­ko­si­vuil­la to­de­taan, et­tä vuo­den 1918 muis­to vel­voit­taa ra­ken­ta­maan rau­haa ja oi­keu­den­mu­kais­ta ja tasa-ar­vois­ta yh­teis­kun­taa. Kir­kos­sa si­säl­lis­so­dan muis­to­vuo­si ava­taan 20. tam­mi­kuu­ta Hel­sin­gis­sä.

Kirk­ko kut­suu viet­tä­mään vuo­den 1918 muis­toa niin, et­tä an­net­tai­siin ti­laa ih­mis­ten ker­to­muk­sil­le ja voi­tai­siin va­pau­tua van­hois­ta ja­ko­lin­jois­ta. Sa­mal­la et­si­tään so­vi­tus­ta ja yh­teis­tä poh­jaa, joka voi näyt­tää tie­tä eteen­päin ja an­taa toi­voa.

Muis­to­vuo­si seu­ra­kun­nis­sa

Kirk­ko­hal­li­tus suo­sit­taa, et­tä seu­ra­kun­nat huo­mi­oi­si­vat si­säl­lis­so­dan muis­ton viet­tä­mäl­lä muis­to­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta sun­nun­tai­na 11. maa­lis­kuu­ta. Tuol­loin on 4. paas­to­na­jan sun­nun­tai, lei­pä­sun­nun­tai. Kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vä­nä tou­ko­kuus­sa muis­te­taan eri­tyi­ses­ti si­säl­lis­so­dan vai­na­jia.

Seu­ra­kun­nis­sa voi­daan jär­jes­tää myös muis­te­lu­ryh­miä, jois­sa voi­daan ja­kaa si­säl­lis­so­taan liit­ty­viä ker­to­muk­sia ja esi­mer­kik­si su­ku­jen ta­ri­noi­ta.

Verk­ko­si­vuil­ta tie­toa ja tu­kea

Kir­kon Sa­kas­ti-pal­ve­lus­sa muis­to­vuo­del­le on omat si­vut. Niil­tä löy­tyy tie­toa val­ta­kun­nal­li­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta, ma­te­ri­aa­lia ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten tu­ek­si ja muis­te­lu­ryh­miä var­ten.

Siel­tä löy­ty­vät myös do­sent­ti Ilk­ka Huh­dan ja do­sent­ti Niko Hut­tu­sen si­säl­lis­so­taa kä­sit­te­le­vät ar­tik­ke­lit. Huh­ta avaa ar­tik­ke­lis­saan kir­kon ase­maa sa­dan vuo­den ta­kai­sis­sa vai­heis­sa ja Hut­tu­nen kir­joit­taa sota-ai­kaan liit­ty­nees­tä san­ka­riuh­ri­pu­hees­ta.

Muis­to­vuo­den viet­toa koor­di­noi val­ta­kun­nal­li­ses­ti Val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­an Suo­mi 100 -han­ke.

Kir­kos­sa si­säl­lis­so­dan muis­to­vuo­si ava­taan Kal­li­on kir­kos­sa lau­an­tai­na 20. tam­mi­kuu­ta klo 12. Ti­lai­suu­des­sa pu­huu muun mu­as­sa ark­ki­piis­pa Kari Mä­ki­nen. Ti­lai­suus on osa So­vin­to 100 -ta­pah­tu­maa.

Ku­vi­tus­ku­va: Eve­lii­na Sauk­ko

HannaKallunki
5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys