JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK ha­kee työn­te­ki­jää leh­tien toi­mi­tuk­seen

Uutiset
1.2.2021 14.02

Juttua muokattu:

1.2. 14:37
2021020114372920210201140200

Päivämiehen toimitus

Päivämiehen toimitus

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

SRK:n leh­tien toi­mi­tuk­ses­sa on au­ki mää­rä­ai­kai­nen toi­mit­ta­jan paik­ka.

Uu­del­le hen­ki­löl­le on töi­tä tar­jol­la hel­mi­kuus­ta huh­ti­kuu­hun, ja hän aloit­taa ko­ko­päi­väi­ses­sä teh­tä­väs­sään mah­dol­li­sim­man pian.

Toi­mi­tus te­kee kol­mea leh­teä: Päi­vä­mies­tä, Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­teä ja Las­ten pol­kua. Toi­mit­ta­jan teh­tä­viin kuu­luu leh­den si­säl­tö­jen ide­oi­mi­nen sekä edi­toi­mi­nen, kir­joit­ta­mi­nen ja so­me­vies­tin­tä.

SRK odot­taa työn­ha­ki­jal­ta ko­ke­mus­ta toi­mi­tus­työs­tä, val­miut­ta so­me­vies­tin­tään sekä so­vel­tu­vaa kou­lu­tus­ta.

Ha­ku­ai­ka päät­tyy 10. hel­mi­kuu­ta. Lä­he­tä ha­ke­mus pää­toi­mit­ta­ja Har­ri Vä­hä­jyl­käl­le, har­ri.va­ha­jylk­ka@srk.fi, 044 717 3814.

Li­sä­tie­to­ja an­taa myös toi­mi­tus­pääl­lik­kö Kat­ri Iso­pah­ka­la, kat­ri.iso­pah­ka­la@srk.fi, 044 792 2116.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys