JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK käyn­nis­tää yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut

Uutiset
19.3.2020 13.49

Juttua muokattu:

19.3. 13:53
2020031913532320200319134900

Vi­ra­no­mai­set ovat an­ta­neet oh­jeis­tuk­sia maa­il­man­laa­jui­ses­ti le­vin­neen ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­se­mi­sek­si. SRK on lin­jan­nut, et­tä kai­kes­sa toi­min­nas­sa se nou­dat­taa vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­tus­ta.

Sen poh­jal­ta SRK on kes­keyt­tä­nyt tois­tai­sek­si sekä lä­he­tys­mat­ko­jen jär­jes­tä­mi­sen et­tä lei­ri­toi­min­nan. Poik­keus­ti­lan­teel­la voi ol­la vai­ku­tuk­sia myös jul­kai­su­jen myyn­tiin.

Työ­va­li­o­kun­ta päät­ti ko­kouk­ses­saan käyn­nis­tää koko SRK:n hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut.

Poik­keus­ti­lan­tees­sa tu­lo­vir­ta ja työ­mää­rä ovat vä­hen­ty­neet. Neu­vot­te­luis­sa työ­nan­ta­ja tar­kas­te­lee yh­des­sä hen­ki­lös­tön kans­sa so­peu­tu­mis­ta ti­lan­tee­seen. Se voi joh­taa kor­kein­taan 20 hen­ki­lön lo­mau­tuk­seen tai osa-ai­kais­ta­mi­seen.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys