JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK re­a­goi ko­ro­na­vi­ruk­seen: lei­ri­toi­min­ta kes­key­te­tään tois­tai­sek­si

Uutiset
12.3.2020 22.45

Juttua muokattu:

12.3. 23:44
2020031223441220200312224500
Muun muassa tämä Siikatörmän leirikeskus Siikajoella hiljenee varotoimenpiteenä koronavirusepidemian aikana.

Muun muassa tämä Siikatörmän leirikeskus Siikajoella hiljenee varotoimenpiteenä koronavirusepidemian aikana.

Matias Haaraniemi

Muun muassa tämä Siikatörmän leirikeskus Siikajoella hiljenee varotoimenpiteenä koronavirusepidemian aikana.

Muun muassa tämä Siikatörmän leirikeskus Siikajoella hiljenee varotoimenpiteenä koronavirusepidemian aikana.

Matias Haaraniemi

SRK ke­hot­taa jä­se­nyh­dis­tyk­si­ään har­kit­se­maan ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä ris­ki­ar­vi­ot huo­mi­oi­den.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) kes­keyt­tää lei­ri­toi­min­tan­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sen hil­lit­se­mi­sek­si.

SRK:lla on vii­si lei­ri­kes­kus­ta ym­pä­ri Suo­mea, jois­sa on ym­pä­ri­vuo­tis­ta toi­min­taa: Haa­pa­jär­vel­lä, Han­ka­sal­mel­la, Haus­jär­vel­lä, Sii­ka­jo­el­la ja Ro­va­nie­mel­lä.

– Kes­ku­syh­dis­tys nou­dat­taa kai­kes­sa toi­min­nas­saan vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­tus­ta, jär­jes­tö pe­rus­te­lee tie­dot­tees­saan.

Suo­men hal­li­tus ja vi­ra­no­mai­set ovat an­ta­neet tä­nään oh­jeis­tuk­sia sekä mat­kus­ta­mi­seen et­tä ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen.

– Nyt ei tule tar­peet­to­mas­ti mat­kus­taa, SRK:n tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Hal­li­tus suo­sit­te­lee yli 500 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien pe­ru­mis­ta tou­ko­kuun lop­puun saak­ka. Myös mui­den ko­koon­tu­mis­ten jär­jes­tä­mis­tä ke­ho­te­taan har­kit­se­maan ris­ki­ar­vi­oi­den poh­jal­ta.

SRK suo­sit­te­lee jä­se­ni­ään eli rau­ha­nyh­dis­tyk­siä toi­mi­maan ku­ten vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­ta­vat. Ai­na­kin Hel­sin­gin ja Ka­jaa­nin rau­ha­nyh­dis­tyk­set ker­to­vat pe­ru­neen­sa kaik­ki ti­lai­suu­ten­sa tou­ko­kuu­hun as­ti.

Kes­ku­syh­dis­tys tie­dot­taa toi­mis­taan ja suo­si­tuk­sis­taan tar­vit­ta­es­sa li­sää.

2.6.2020

Jee­sus sa­noi: "Ei ku­kaan voi tul­la mi­nun luok­se­ni, el­lei Isä, joka mi­nut on lä­het­tä­nyt, vedä hän­tä. Sen, joka tu­lee, minä he­rä­tän vii­mei­se­nä päi­vä­nä." Joh. 6:44

Viikon kysymys