JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:lle va­lit­tiin kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja ja mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­ja

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
5.11.2018 10.36

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283020181105103600

SRK:n työ­va­li­o­kun­ta va­lit­si vii­me tors­tain ko­kouk­ses­saan työn­te­ki­jät avoin­na ol­lei­siin teh­tä­viin. Kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan teh­tä­vään va­lit­tiin An­na Il­li­kai­nen ja mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­jan teh­tä­vään Ju­ha­ni Oja­leh­to.

Kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan teh­tä­vää haki nel­jä hen­ki­löä ja mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­jan teh­tä­vää kak­si hen­ki­löä. Il­li­kai­nen on kou­lu­tuk­sel­taan fi­lo­so­fi­an mais­te­ri ja me­di­a­no­mi (AMK), Oja­leh­to me­di­a­no­mi (AMK).

Il­li­kai­nen on toi­mi­nut mää­rä­ai­kai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä SRK:lla usei­ta jak­so­ja vuo­des­ta 2006 al­ka­en. Hän on teh­nyt SRK:lla Päi­vä­mie­hen toi­mit­ta­jan, graa­fi­sen suun­nit­te­li­jan ja kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan si­jai­suuk­sia. Hän on myös työs­ken­nel­lyt muun mu­as­sa pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja­na.

Oja­leh­to on työs­ken­nel­lyt ai­em­min usei­den me­di­oi­den pal­ve­luk­ses­sa. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on eri teh­tä­vis­sä hän on toi­mi­nut vuo­des­ta 2011 läh­tien. Oja­leh­to on työs­ken­nel­lyt Päi­vä­mie­hen toi­mit­ta­jan si­jai­se­na vuo­des­ta 2017 al­ka­en.

Il­li­kai­nen ja Oja­leh­to aloit­ta­vat teh­tä­vis­sään 1.1.2019. Mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­jan toi­men­ku­va on uu­si, ja sen avul­la SRK pyr­kii ot­ta­maan hal­tuun mo­ni­puo­lis­tu­van vies­tin­tä­ken­tän sekä vah­vis­ta­maan Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ase­maa yh­te­nä vies­tin­näl­li­se­nä ka­na­va­naan.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys