JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​SRK:n toi­mis­ton or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­net­ta uu­dis­tet­tiin

Uutiset
30.12.2014 11.05

SRK:n joh­to­kun­ta päät­ti ko­kouk­ses­saan 20. jou­lu­kuu­ta SRK:n toi­mis­ton or­ga­ni­saa­ti­on uu­dis­ta­mi­ses­ta. Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on päi­vit­tää or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­ne vas­taa­maan pa­rem­min kas­va­vien työ­muo­to­jen tar­pei­ta sekä ny­kyis­tä ta­paa toi­mia.

Sa­mas­sa yh­tey­des­sä tar­kas­tel­tiin myös työn­te­ki­jöi­den teh­tä­vä­ni­mik­kei­tä. SRK:n toi­mis­ton or­ga­ni­saa­tio ra­ken­tuu vii­des­tä toi­min­nal­li­ses­ta yk­si­kös­tä.

Pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra vas­taa Lä­he­tys­työn yk­si­kös­tä ja toi­mii sa­mal­la toi­mis­ton joh­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na. Vies­tin­täyk­si­kön teh­tä­vät ja­e­taan vä­li­ai­kai­ses­ti niin, et­tä lap­si­ ja per­he­työn yk­sik­köä ve­tä­vä lap­si­ ja per­he­työn joh­ta­ja Jou­ni Hin­tik­ka toi­mii sa­mal­la vs. vies­tin­tä­pääl­lik­kö­nä. Päi­vä­mie­hen vs. pää­toi­mit­ta­ja­na toi­mii Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Jul­kai­su­työn yk­si­kön joh­ta­ja on kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari­Pek­ka Pa­lo­la. Ta­lou­syk­si­kön joh­ta­ja on ta­lous­pääl­lik­kö Sen­ja Koi­vu­kan­gas, joka vas­taa myös SRK:n hen­ki­lös­tö­hal­lin­nos­ta.