JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ai­hee­na ko­tiin­pa­luun ilo

Uutiset
28.6.2020 16.20

Juttua muokattu:

29.6. 13:00
2020062913003920200628162000

Ilk­ka Kle­met­ti

Tänä vuon­na su­vi­seu­ra­sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta vie­tet­tiin Yli­kii­min­gin kir­kos­sa. Heik­ki Nis­si­sen saar­nan ai­hee­na oli Jee­suk­sen ker­to­ma tuh­laa­ja­po­jan ver­taus, joka on Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa.

Hän viit­ta­si myös Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seen sa­no­maan:

– Vaik­ka em­me mo­nes­ti ym­mär­rä Ju­ma­lan tah­toa, saam­me sil­ti ru­koil­la, et­tä Hä­nen tah­ton­sa ta­pah­tui­si. Ju­ma­lal­la on hyvä tah­to kaik­kia mei­tä koh­taan, Nis­si­nen sa­noi.

Kai­paus Isän ko­tiin

Saar­nas­saan hän kä­sit­te­li päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tiä (Luuk. 15: 11–32), tuh­laa­ja­poi­ka­ver­taus­ta. Sii­nä per­heen nuo­rin poi­ka pyy­tää pe­rin­tö­o­san­sa etu­kä­teen läh­te­äk­seen omil­le teil­leen.

– Pian kui­ten­kin pe­rin­tö­ra­hat oli tuh­lat­tu ja poi­ka pää­tyi si­ko­pai­me­nek­si. Tuon ajan juu­ta­lai­sen ajat­te­lu­ta­van mu­kaan ih­mi­nen ei voi­nut juu­ri­kaan enää alem­mak­si va­jo­ta, Nis­si­nen taus­toit­ti ver­tauk­sen sa­no­maa.

Hän ker­toi, et­tä ny­ky­ään­kin van­hem­mat ru­koi­le­vat us­kos­ta luo­pu­nei­den nuor­ten­sa puo­les­ta.

– Et­tä läh­ti­jä sai­si pa­laa­mi­sen ar­mon, pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Tuh­laa­ja­po­jal­la oli puu­te sy­dä­men rau­has­ta, ilos­ta ja va­pau­des­ta. Hän kai­pa­si an­teek­si­an­toa ja rau­haa, jota hän muis­ti Isän ko­dis­sa ole­van. Hän päät­ti pa­la­ta ta­kai­sin ko­tiin.

– Pu­hut­te­le­va koh­ta on, kun isä juok­see poi­kaan­sa vas­taan. Oli tuo­hon ai­kaan en­nen­kuu­lu­ma­ton­ta, et­tä va­ra­kas ih­mi­nen käyt­täy­tyi tuol­la ta­val­la. Isä ha­lu­si juos­ta poi­kaan­sa vas­taan eh­kä suo­jel­lak­seen hän­tä ky­lä­läis­ten hal­vek­si­vil­ta kom­men­teil­ta, Nis­si­nen sa­noi.

Isän rak­kaus

Moo­sek­sen lain mu­kaan tuol­lai­nen poi­ka oli­si pi­tä­nyt ki­vit­tää kuo­li­aak­si.

– Mut­ta Isän rak­kaus oli jo­ta­kin ai­van muu­ta, Nis­si­nen to­te­si.

– Isä ha­lu­si vie­lä jär­jes­tää juh­lat ta­pah­tu­man joh­dos­ta. Poi­ka, joka oli ka­don­nut, oli tul­lut ta­kai­sin.

Su­vi­seu­ro­ja jär­jes­te­tään myös sik­si, et­tä Ju­ma­lan kut­su sai­si saa­vut­taa nii­tä, jot­ka kai­paa­vat ta­kai­sin Isän ko­tiin.

– Pyyn­töm­me on, et­tä Isä ai­van kuin rien­täi­si vas­taan ja an­tai­si pa­ran­nuk­sen ar­mon. Se on pa­luu isän ko­tiin, pa­luu ta­kai­sin Isän lap­sek­si, Nis­si­nen päät­ti pu­heen­sa.

Ju­ma­lan­pal­ve­lus vä­li­tet­tiin Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja Yo­u­tu­ben kaut­ta laa­jal­le kuu­li­ja­kun­nal­le. Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ta­kia kirk­koon ei voi­tu ot­taa kuin mur­to-osa sin­ne nor­maa­lis­ti mah­tu­vas­ta vä­ki­mää­räs­tä.

25.1.2021

Tai­vaat ju­lis­ta­vat hä­nen van­hurs­kaut­taan, kaik­ki kan­sat nä­ke­vät hä­nen kun­ni­an­sa. Ps. 97:6

Viikon kysymys