JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään seu­raa­van ker­ran Pu­das­jär­vel­lä vuon­na 2022

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
13.9.2019 15.36

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445420190913153600

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) on sol­mi­nut tä­nään pui­te­so­pi­muk­sen Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kans­sa Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä vuo­si­na 2022 ja 2025. Ku­vas­sa kar­toi­te­taan tu­le­van su­vi­seu­ra-alu­een ke­hi­tys­koh­tei­ta.

So­pi­muk­ses­sa mää­ri­tel­lään su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vät pe­ri­aat­teet, vas­tuun­ja­ot ja kor­vauk­set.

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin puo­les­ta so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ti kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen. SRK:n ja vuo­den 2022 su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jien puo­les­ta so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ti­vat Kuu­sa­mon Rau­ha­ny­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja ja vuo­den 2022 Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Oi­ka­rai­nen, SRK:n ta­lous­pääl­lik­kö Jou­ni Tii­ro­la ja SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la.

Jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa vuo­den 2022 Su­vi­seu­rois­sa ovat Kuu­sa­mon, Pu­das­jär­ven, Tai­val­kos­ken, Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin, Ra­nu­an, Yli-Iin ja Jak­ku­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­set. Vas­tuu­rau­ha­nyh­dis­tyk­se­nä on Kuu­sa­mon Rau­ha­nyh­dis­tys. Vuo­den 2025 Su­vi­seu­ro­jen vas­tuu­rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä pää­te­tään SRK:n vuo­si­ko­kouk­ses­sa 2021.

Su­vi­seu­rat on jär­jes­tet­ty Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä ai­em­min vuo­si­na 1998 ja 2013.

Pui­te­so­pi­muk­sen mu­kaan vuok­rat­ta­va ko­ko­nais­pin­ta-ala on noin 300 heh­taa­ria. Täs­tä var­si­nai­nen su­vi­seu­ra-alue on vä­hin­tään 180–200 heh­taa­rin laa­jui­nen.

So­pi­muk­ses­sa on op­tio, et­tä Su­vi­seu­rat voi­daan jär­jes­tää Pu­das­jär­vel­lä myös vuo­si­na 2028 ja 2031. Asi­as­ta teh­dään pää­tök­set myö­hem­min.

Kuva: Pert­ti Er­vas­ti

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys