JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseurat Torniossa alkavat – ensimmäiset suuret seurat 110 vuotta sitten

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
30.6.2016 7.35

Juttua muokattu:

1.1. 23:33
2020010123335920160630073500

Tor­ni­on Li­a­kan kylä al­kaa pik­ku­hil­jaa täyt­tyä su­vi­seu­ra­vä­es­tä. Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sia vie­te­tään huo­men­na. Su­vi­seu­rat ovat van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen vuo­tui­nen ke­sä­juh­la, joka on koon­nut seu­ra­vie­rai­ta yh­teen vuo­des­ta 1906 läh­tien.

Tänä vuon­na Su­vi­seu­roi­hin odo­te­taan n. 70 00 seu­ra­vie­ras­ta.

Pe­rin­tei­nen oh­jel­ma

Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma koos­tuu seu­ra­pu­heis­ta, vir­sis­tä ja Sii­o­nin lau­luis­ta. Seu­ra­pu­hei­ta pi­de­tään noin 40, ja ne tul­ka­taan kah­dek­sal­le eri kie­lel­le. Lau­an­tai­na seu­ra­ken­täl­lä ole­vas­sa seu­ra­tel­tas­sa vie­te­tään viik­ko­mes­sua ja sun­nun­tai­na tel­tas­sa ja lä­hi­a­lu­een kir­kois­sa jär­jes­te­tään ju­ma­lan­pal­ve­lus.

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­see­na on Psal­mien kir­jan koh­ta: "On­ne­ni on ol­la lä­hel­lä Ju­ma­laa" (Ps. 73:28).

Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä pi­de­tään myös SRK:n vuo­si­ko­kous sekä pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kous.

Jär­jes­te­lyt su­ju­neet hy­vin

Tänä vuon­na Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa seit­se­män rau­ha­nyh­dis­tys­tä: Tor­nio, Ro­va­nie­mi, Ka­run­ki, Kemi, Ke­min­maa, Rau­ti­o­saa­ri ja Ter­vo­la.

Su­vi­seu­ra-alu­een ra­ken­tei­den pys­ty­tys on aloi­tet­tu tal­koo­voi­min tou­ko­kuun alus­sa. Tal­koo­työ­tun­te­ja en­nen seu­ro­jen al­kua on teh­ty noin 10 000.

Jär­jes­te­lyt ovat pää­o­sin su­ju­neet suo­tui­sis­sa olo­suh­teis­sa ja seu­ra-alue on saa­tu ajal­laan val­miik­si. Yh­teis­työ vi­ra­no­mais­ten, maa­no­mis­ta­jien ja Li­a­kan ky­lä­läis­ten kans­sa on tu­ke­nut su­vi­seu­ra­jär­jes­te­ly­jä.

Su­vi­seu­ro­ja voi seu­ra­ta myös ra­di­on ja in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on taa­juu­det löy­ty­vät si­vuil­ta www.su­vi­seu­rat.fi. Myös Fa­ce­boo­kis­sa, Ins­tag­ra­mis­sa ja Twit­te­ris­sä on si­vut su­vi­seu­roi­hin liit­ty­en.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys