JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra­työ­vuo­ro­ja py­ri­tään vä­hen­tä­mään

Uutiset
28.9.2019 6.20

– Su­vi­seu­rois­sa Reis­jär­vel­lä tul­laan te­ke­mään noin 13 500 eri­lais­ta työ­vuo­roa, ar­vi­oi työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sami Vink­ki Haa­pa­ve­del­tä. Las­kel­ma pe­rus­tuu Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen mää­riin.

– Moni toi­mi­kun­ta on lu­van­nut kar­sia mer­kit­tä­väs­ti työ­voi­maa te­hos­ta­mal­la ja jär­keis­tä­mäl­lä teh­tä­viä. Se on hyvä asia, ker­too Vink­ki.

Toi­mi­kun­tien pu­heen­joh­ta­jia ja työ­voi­ma­vas­taa­via kou­lu­tet­tiin 20. syys­kuu­ta käyt­tä­mään Su­vi­vuo­rot-oh­jel­maa.

Toi­mi­kun­nil­la on täl­lä het­kel­lä me­nos­sa työ­vuo­ro­jen suun­nit­te­lu ja eri teh­tä­vien mää­rit­te­ly. Työ­vuo­rot tu­lee ol­la kir­jat­tu­na oh­jel­maan mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä.

Työ­vuo­ro­jen ke­räys Kes­ki­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä al­kaa hel­mi­kuus­sa.

Teks­ti: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys