JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen ja opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­lyt ete­ne­vät

Uutiset
30.5.2020 6.00

Juttua muokattu:

29.5. 13:33
2020052913335220200530060000

Päi­vä­mies

Etä­muo­toon muut­tu­nei­den ke­sän iso­jen seu­ro­jen val­mis­te­lut ete­ne­vät vauh­dil­la. Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä vas­taa SRK, opis­tot ovat mu­ka­na opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­sä.

Su­vi­seu­rat ja opis­to­seu­rat lä­he­te­tään ra­di­on kaut­ta ja osit­tain myös vi­de­o­lä­he­tyk­se­nä use­am­mas­ta eri pai­kas­ta. Pää­a­si­al­li­se­na lä­he­tys­paik­ka­na toi­mii SRK:n toi­mis­to Ou­lus­sa, mut­ta Su­vi­seu­roi­hin liit­ty­viä lä­he­tyk­siä tu­lee li­säk­si ai­na­kin Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­ta ja Yli­kii­min­gin kir­kos­ta. Opis­to­seu­ra­lä­he­tyk­siä tu­lee SRK:n toi­mis­ton li­säk­si jo­kai­sel­ta kol­mel­ta opis­tol­ta: Jäm­säs­tä, Ra­nu­al­ta ja Reis­jär­vel­tä.

Päi­vä­mie­hen su­vi­seu­rain­fo­nu­me­ro jul­kais­taan 3. ke­sä­kuu­ta. In­fo­leh­ti ker­too tar­kem­min seu­ra­oh­jel­mas­ta ja jär­jes­te­lyis­tä, jois­ta tie­do­te­taan myös SRK:n net­ti­si­vuil­la. Tar­kem­paa tie­toa opis­to­seu­ro­jen si­säl­lös­tä ja käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä ker­ro­taan puo­les­taan 15. hei­nä­kuu­ta il­mes­ty­väs­sä Päi­vä­mie­hes­sä ja opis­to­jen net­ti­si­vuil­la sitä mu­kaa, kun tie­do­tet­ta­vaa il­me­nee.

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys