JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseurojen kiitosjuhlassa pysähdyttiin valon äärelle

Uutiset
29.11.2023 12.30

Juttua muokattu:

29.11. 12:20
2023112912203020231129123000

Teks­tit: Eli­na Myl­ly­nie­mi ja Han­na Töl­li

Sei­nä­jo­ki

Juh­las­sa ko­ros­tui­vat ilo ja kii­tol­li­suus yh­tei­ses­tä luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä sekä pal­ve­lu­teh­tä­vän on­nis­tu­mi­ses­ta: sana ta­voit­ti laa­jal­ti.

Men­neen ke­sän Su­vi­seu­ro­jen kii­tos­juh­lan juh­la­päi­vä al­koi kirk­ko­vuo­den vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na mes­sul­la Tör­nä­vän kir­kos­sa. Var­si­nais­ta juh­la­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Sei­nä­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä. Ter­veh­dys­pu­hei­den li­säk­si juh­las­sa kuul­tiin lau­lu- ja soi­tin­ryh­män esit­tä­mää mu­siik­kia sekä Raa­ma­tun teks­tien lu­kua.

Sei­nä­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Sil­lan­pää lau­sui ter­veh­dys­sa­nois­saan, kuin­ka jär­jes­te­ly­a­lu­een väki sai ku­kin ol­la omal­ta pie­nel­tä osal­taan tun­te­mas­sa ja ko­ke­mas­sa Ju­ma­lan suur­ta siu­naus­ta yh­tei­sel­lä su­vi­seu­ra­mat­kal­la.

Mikä on si­nun Sa­na­si?

– Nämä oli­vat hy­vin ai­nut­laa­tui­set seu­rat. Vä­ki­mää­rä ei to­teu­tu­nut en­nus­teen mu­kai­ses­ti. Odo­tim­me pal­jon vä­hem­män, mut­ta saim­me­kin pal­jon enem­män vie­rai­ta. Ju­ma­la siu­na­si Su­vi­seu­rat myös ta­lou­del­li­ses­ti, to­te­si SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la ter­veh­dyk­ses­sään.

Pa­lo­la osoit­ti kii­tok­sen­sa jo­kai­sel­le 13 jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ol­leel­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Hän ko­ros­ti Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sen tar­koi­tus­ta.

– Kun kat­soin tuo­ta tun­nus­lau­set­ta “Si­nun sa­na­si on valo mi­nun mat­kal­la­ni”, niin sy­dä­mes­sä­ni ajat­te­lin, mi­ten ajan­koh­tai­nen on ol­lut tuo tun­nus­lau­se.

Pa­lo­la to­te­si, kuin­ka kir­joi­te­tun Ju­ma­lan Sa­nan li­säk­si se on elä­väk­si te­ke­vä sana Py­hän Hen­gen kaut­ta ju­lis­te­tus­sa evan­ke­liu­mis­sa.

Pääl­lim­mäi­sek­si jäi ilo

Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­neen Jus­si Ren­to­lan pu­heen­vuo­ros­sa vä­lit­tyi kii­tol­li­suus suu­ren yh­tei­sen pal­ve­lu­teh­tä­vän on­nis­tu­mi­ses­ta.

– Su­vi­seu­ra­työs­sä en­si­si­jais­ta oli luot­ta­mus Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Evan­ke­liu­mis­sa oli ja on Ju­ma­lan voi­ma. Pääl­lim­mäi­sek­si jäi ilo, et­tä hän siu­na­si kaik­kia vai­hei­ta.

Tar­vit­sem­me va­loa

Timo Kel­lo­saa­ri pu­hui seu­ra­pu­hees­sa Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seen (Ps. 119:105) poh­jal­ta. Hän roh­kai­si kuu­li­joi­ta ole­maan va­lon lap­sia ja ker­to­maan avoi­mes­ti us­kos­taan.

– Jee­suk­sen sa­nat ovat tot­ta vie­lä tä­nään­kin.

Hän jat­koi, kuin­ka evan­ke­liu­min us­kot­tu­aan ih­mi­ses­tä tu­lee va­lon kan­ta­ja.

5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys