JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseurojen sähköpaikat haettavana

Uutiset
9.4.2024 11.00

Juttua muokattu:

9.4. 10:30
2024040910304820240409110000

Arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

Arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ra­ken­tän säh­kö­paik­kaa voi ha­kea su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä lää­ke­tie­teel­li­sen tar­peen pe­rus­teel­la 19.5.2024 saak­ka.

Säh­kö­pai­kan voi saa­da hen­ki­lö, jol­la on vält­tä­mä­tön tar­ve jat­ku­van säh­kön saan­tiin yön ai­ka­na. Mui­den säh­kö­lait­tei­den käyt­tö säh­kö­pai­kal­la on kiel­let­ty.

Säh­köi­sen lää­kin­tä­lait­teen käyt­tö on­nis­tuu usein myös ak­ku­jen avul­la, ja sitä suo­si­tel­laan­kin en­si­si­jai­sek­si rat­kai­suk­si säh­kö­pai­kan si­jaan. Sai­rau­den hoi­toon tar­koi­tet­tu­ja lait­tei­ta ja apu­vä­li­nei­tä voi la­da­ta Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na niil­le tar­koi­te­tus­sa la­taus­pis­tees­sä seu­ra­ken­täl­lä. Sel­vi­tät­hän etu­kä­teen, voi­ko lää­kin­tä­lai­tet­ta­si käyt­tää esi­mer­kik­si li­sä­ak­kuun tai au­ton ak­kuun erik­seen han­kit­ta­van in­vert­te­rin avul­la.

Säh­kö­paik­ka­ha­ke­mus tu­lee lä­het­tää säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen sah­ko­pai­kat@su­vi­seu­rat.fi. Ha­ke­muk­ses­sa tu­lee il­moit­taa ha­ki­jan nimi, syn­ty­mä­vuo­si, yh­teys­tie­dot, säh­kö­pai­kan ha­ke­mi­sen pe­rus­te. Jos ky­sees­sä on uni­ap­nea, lii­tä mu­kaan vii­mei­sim­män uni­tut­ki­muk­sen AHI-löy­dös.

Säh­kö­pai­kan myön­tä­mi­ses­tä il­moi­te­taan suo­raan ha­ki­jal­le ke­sä­kuun alus­sa.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys