JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen vuok­ra­vau­nu­a­lu­een käy­tän­tö on muut­tu­nut

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
5.4.2019 6.51

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190405065100

Kai­kil­ta vuok­ra­vau­nu­a­lu­een asun­to­vau­nuil­ta ja -au­toil­ta pe­ri­tään kent­tä­mak­sun li­säk­si 30 eu­ron pal­ve­lu­mak­su, jon­ka mak­saa vuok­ra­lai­nen.

Pal­ve­lu­mak­su si­säl­tää avain­ten vä­li­tyk­sen, nu­me­roi­dun pai­kan ja opas­tus­ta vv-alu­eel­la.

Alu­eel­le tuo­ta­van asun­to­vau­nun tai -au­ton tuu­li­la­siin kiin­ni­te­tään A4-ko­koi­nen lap­pu, jos­sa lu­kee sel­ke­äs­ti ja nä­ky­väs­ti VV. Näin lii­ken­tee­noh­jaa­jat osaa­vat opas­taa oi­kein.

Avai­met toi­mi­te­taan vuok­ra­vau­nu­a­lu­eel­la si­jait­se­vaan avain­ten­vä­li­tys­pis­tee­seen, jos­ta vuok­ra­lai­nen voi tul­les­saan nou­taa ne.

Ma­joi­tus­toi­mis­to vä­lit­tää avai­met vain vuok­ra­suh­teen al­ka­es­sa. Vuok­ra­nan­ta­ja ja vuok­ra­lai­nen so­pi­vat kes­ke­nään avain­ten luo­vu­tuk­ses­ta vuok­ra­suh­teen pää­tyt­tyä.

Vv-alu­eel­la jär­jes­te­tään päi­vys­tys tiis­tais­ta tors­tai­hin klo 9–24. Per­jan­tais­ta läh­tien pal­ve­lu jat­kuu ma­joi­tus­toi­mis­tos­sa.

Ma­joi­tus ava­taan vuok­ra­vau­nuis­sa ma­joit­tu­jil­le yh­tä ai­kaa kuin su­vi­seu­ra­kent­tä­kin. Yö­ai­kaan saa­pu­vat voi­vat ot­taa etu­kä­teen yh­teyt­tä ma­joi­tus­toi­mis­toon p. +358 40 132 0790 ja so­pia avain­ten vä­li­tyk­ses­tä.

Asun­to­vau­nu­jen ja -au­to­jen vuok­ra­vä­li­tys on siir­ty­nyt Su­vi­seu­ro­jen ma­joi­tus­kau­pas­ta tori.fi-verk­ko­si­vul­le.

Läh­de: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Ku­vi­tus­ku­va: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys