JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tal­vi­päi­vät kut­su­vat Ra­nu­al­le

Uutiset
6.2.2020 6.45

Juttua muokattu:

6.2. 09:35
2020020609355520200206064500

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Päi­vä­mies

Ra­nu­an kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­to jär­jes­tää pe­rin­tei­set tal­vi­päi­vät 8.–9. hel­mi­kuu­ta. Oh­jel­mas­sa on seu­ra­pu­hei­ta, alus­tuk­sia, ju­ma­lan­pal­ve­lus, mes­su, lau­lu­tuo­ki­oi­ta ja py­hä­kou­lu. Tal­vi­päi­vät pi­de­tään opis­tol­la ja nii­hin kuu­lu­va ju­ma­lan­pal­ve­lus Ra­nu­an kir­kos­sa.

Tal­vi­päi­vät al­ka­vat lau­an­tai­na puo­lil­ta­päi­vin ja jat­ku­vat il­lal­la kuul­ta­val­la alus­tuk­sel­la, jon­ka ai­hee­na on “Pi­tä­kää huo­li, et­tä tu­let­te toi­meen kes­ke­nän­ne” (Kol. 3:13). Sun­nun­tai­aa­mun ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen seu­rat jat­ku­vat opis­tol­la. Päi­vä­seu­rois­sa alus­tuk­sen ai­hee­na on Evan­ke­liu­mi. Il­ta­päi­väl­lä on eri­tyi­ses­ti lap­si­vie­rail­le suun­nat­tu py­hä­kou­lu, ja tal­vi­päi­vät päät­ty­vät opis­ton sa­lis­sa vie­tet­tä­vään viik­ko­mes­suun.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys