JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tervetuloa Jämsän opistoseuroihin Keuruulle!

Uutiset
17.7.2022 12.00

Juttua muokattu:

14.7. 11:43
2022071411433320220717120000

Rami Liehu

Rami Liehu

Jäm­sän opis­to­seu­ra­tie­do­tus

Seu­ra-alu­eel­ta saa ruo­kaa, herk­ku­ja ja muun tar­peel­li­sen. Siel­lä pää­see myös suih­kuun. Eh­tool­lis­ta seu­rois­sa vie­te­tään lau­an­tai­na, esi­ru­kous­pyyn­tö­jä voi jät­tää per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin.

Jäm­sän opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään 21.–24.7. Iso Kir­ja -opis­tol­la Keu­ruul­la, osoit­tees­sa Heik­ki­län­tie 177. Seu­ra-alue ava­taan tors­tai­na 21.7. kel­lo 12.

Seu­ra-alu­een täyt­tö­lii­ken­ne oh­ja­taan Ka­let­to­man­tien kaut­ta Heik­ki­län­tiel­le. Seu­ra­vie­rai­den on hyvä va­rau­tua ruuh­kaan tors­tai- ja per­jan­tai-il­toi­na. Jär­jes­tä­jät ke­hot­ta­vat seu­roi­hin tu­li­joi­ta nou­dat­ta­maan malt­tia ja seu­raa­maan opas­tei­ta.

Alu­eet täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä, jo­ten pai­kan va­raa­mi­nen toi­sil­le ei ole mah­dol­lis­ta. Kent­tä­mak­su on hyvä mak­saa en­nak­koon Jäm­sän opis­ton verk­ko­kau­pas­sa osoit­tees­sa www.jam­sa.kent­ta­mak­su.fi.

Myy­mä­läs­tä, ki­os­kil­ta ja gril­lil­tä kaik­ki tar­peel­li­nen

Seu­ra-alu­een myy­mä­läs­tä saa koh­tuu­hin­nal­la kai­ken tar­peel­li­sen seu­ro­jen ajak­si. Jää­te­lö- ja kark­ki­ki­os­ki pal­ve­le­vat herk­ku­näl­kään. Seu­ra­ra­vin­to­las­ta saa ruo­kaa, gril­lil­lä myy­dään mak­ka­raa, pit­saa ja mak­ka­ra­pe­ru­noi­ta.

Alu­eel­la on kak­si eril­lis­tä suih­ku­ra­ken­nus­ta. Suih­kut ovat seu­ra­vie­rai­den va­paas­sa käy­tös­sä seu­ro­jen ajan. Jot­ta jo­kai­nen pää­see käy­mään suih­kus­sa, läm­min­tä vet­tä pyy­de­tään käyt­tä­mään sääs­te­li­ääs­ti. B-ta­los­sa si­jait­se­va suih­ku toi­mii vuo­ro­suih­ku­pe­ri­aat­teel­la: se on vain nais­ten käy­tös­sä tors­tai­na ja lau­an­tai­na ja vain mies­ten käy­tös­sä per­jan­tai­na ja sun­nun­tai­na.

Seu­ra-alu­eel­la toi­mii myös en­si­a­pu­pis­te.

Esi­ru­kous­pyyn­nöt ja eh­tool­li­nen

Esi­ru­kous­pyyn­tö­jä ote­taan vas­taan seu­ra­ken­täl­lä si­jait­se­val­la esi­ru­kous­pis­teel­lä (avoin­na pe klo 14–18, la klo 12–18 ja su klo 10–13). Ru­kouk­set koo­taan ja muo­toil­laan niin, et­tei ke­nen­kään hen­ki­löl­li­syys ole tun­nis­tet­ta­vis­sa. Tai­vaan Isä kuu­lee ru­kouk­sen sil­ti tar­kal­leen. Ju­ma­la on lu­van­nut kuul­la hei­kot­kin huo­kauk­set.

Opis­to­seu­rois­sa eh­tool­lis­ta vie­te­tään lau­an­tai­na Su­vi­seu­rois­ta tu­tun käy­tän­nön mu­kai­ses­ti pe­rin­tei­sel­lä ja­ko­ta­val­la ja in­tink­ti­o­käy­tän­nöl­lä, jos­sa lei­pä kas­te­taan vii­niin.

Eh­tool­li­sel­le saa­vu­taan kol­mes­sa jo­nos­sa. Kes­kim­mäi­nen jono joh­taa pe­rin­tei­sen jaon pöy­tiin, va­sen ja oi­kea jono in­tink­ti­o­ja­on pöy­tiin. Lii­kun­ta­ra­joit­tei­set saa­pu­vat eh­tool­li­sel­le tel­tan pää­ty­au­kois­ta. Eh­tool­li­nen käy­dään ja­ka­mas­sa myös van­hus­ten le­po­pai­kal­la.

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen net­ti­si­vuil­le pää­set täs­tä.

Jäm­sän opis­to­seu­ro­ja voi kuun­nel­la myös Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta. 8.8. saak­ka päi­vit­täis­tä lä­he­tys­tään jat­ka­van Ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­lä­he­tys­tä pää­set kuun­te­le­maan täs­tä.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys