JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tervetuloa päättämään kesän suuret seurat Reisjärvelle!

Uutiset
27.7.2022 10.00

Juttua muokattu:

22.7. 08:25
2022072208254920220727100000

Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen seu­ra­toi­mi­tus

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään 5.–7.8. Räi­sä­län­mä­el­lä. Seu­ra-alue ava­taan tors­tai­na 4.8. klo 12.

Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen tun­nus­lau­se on tänä vuon­na ”Si­nun sa­na­si on to­tuus” (Joh. 17:17).

– Seu­ra­merk­kiä suun­ni­tel­ta­es­sa he­rä­si ky­sy­mys, mi­ten to­tuus piir­re­tään, ker­too mer­kin suun­nit­te­li­ja Aar­ne Härö.

Härö sel­ven­tää:

– Koko jae kuu­luu: ”Py­hi­tä hei­tä to­tuu­del­la­si. Si­nun sa­na­si on to­tuus”. Ju­ma­lan sa­naa voi ku­va­ta Raa­ma­tul­la, mut­ta kos­ka Raa­mat­tu yk­sin ei py­hi­tä, tar­vi­taan Py­hän Hen­gen voi­mal­la saar­nat­tua evan­ke­liu­mia. En­sim­mäis­ten seu­ra­merk­ki­luon­nos­ten ai­heet oli­vat si­ten Raa­mat­tu, siu­naa­va käsi sekä Py­hää Hen­keä ku­vaa­vat liek­ki ja kyyh­ky. Lo­pul­li­seen tun­nuk­seen va­li­koi­tu­neen kyyh­kyn muo­to on Reis­jär­ven opis­ton tun­nuk­ses­ta.

Ma­joit­tu­mi­nen seu­rois­sa

Seu­ra-alue avau­tuu tors­tai­na 4.8. klo 12. Asun­to­vau­nu­jen ja -au­to­jen tuon­ti tätä ai­kai­sem­min on kiel­let­ty. Kent­tä­mak­su­hin­nas­to ja oh­jeet kent­tä­mak­sun mak­sa­mi­seen löy­ty­vät tääl­tä. Huol­ta­jia pyy­de­tään huo­mi­oi­maan, et­tä alai­käi­siä lap­sia ei jä­te­tä seu­ra-alu­eel­le ma­joit­tu­maan il­man huol­ta­jaa.

Seu­rois­sa on mah­dol­li­suus ma­joit­tua myös yh­teis­ma­joi­tuk­ses­sa opis­ton luok­ka­ti­lois­sa. Yh­teis­ma­joi­tus va­ra­taan ma­joi­tus­toi­mis­tos­ta seu­ro­jen ai­ka­na.

Ma­joi­tus­toi­mis­to pal­ve­lee koko seu­ro­jen ajan Ant­ti­lan pää­dys­sä, lä­hel­lä seu­ra­ra­vin­to­laa. Ma­joi­tus­toi­mis­tos­sa voi mak­saa ma­joi­tus­mak­sut, os­taa suih­ku­lip­pu­ja ja la­da­ta pu­he­lin­ta omal­la la­tu­ril­la.

Ruo­kaa löy­tyy ra­vin­to­las­ta, gril­lil­tä ja lit­ra­myyn­nis­tä

Ra­vin­to­la avau­tuu tors­tai­na 4.8. klo 16 ja on avoin­na koko seu­ro­jen ajan. Tar­jol­la on liha- ja lo­hi­keit­toa, rii­si­puu­roa ja sa­laat­ti­an­nok­sia. Kau­ra- ja rii­si­puu­roa voi os­taa klo 8 al­ka­en ja mui­ta ruo­ka­la­je­ja klo 10 al­ka­en.

Mai­do­ton ja glu­tee­ni­ton ruo­ka ja lei­vät sekä il­tai­sin glu­tee­nit­to­mat piz­zat tar­joil­laan die­et­ti­pis­tees­tä.

Lit­ra­myyn­ti toi­mii ra­vin­to­la­ka­tok­sen yh­tey­des­sä ja avau­tuu per­jan­tai­na klo 8. Gril­li on avoin­na tors­tai­na klo 19 al­ka­en, per­jan­tai­na klo 16 al­ka­en ja lau­an­tai­na klo 14 al­ka­en. Gril­lil­tä saa piz­zaa ja mak­ka­raa sekä lau­an­tai­na myös rans­ka­lai­sia.

Li­sä­tie­toa opis­to­seu­rois­ta löy­tyy osoit­tees­ta reis­jar­vi.opis­to­seu­rat.fi.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys