JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tyr­nä­vän ja Ka­la­jo­en kir­kot sai­vat ra­ken­nu­sa­vus­tuk­sia

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
23.4.2019 6.35

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443220190423063500

Kirk­ko­hal­li­tus päät­ti ra­ken­nu­sa­vus­tuk­sis­ta 16. huh­ti­kuu­ta pi­de­tys­sä is­tun­nos­saan.

Vuo­den 2018 lop­puun men­nes­sä kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le tuli yh­teen­sä 65 ra­ken­nu­sa­vus­tus­ha­ke­mus­ta, jois­ta 39 kos­ki suo­jel­tu­jen kir­kol­lis­ten ra­ken­nus­ten tu­kea. Val­ti­on ra­hoi­tuk­ses­ta ja­et­ta­van avus­tuk­sen mää­rä on 7 mil­joo­naa eu­roa.

Suu­rim­mat avus­tuk­set myön­net­tiin Tyr­nä­vän kir­kon pe­rus­kor­jauk­seen (1 556 800 eu­roa), Ka­la­jo­en pää­kir­kon kor­jaa­mi­seen (1 026 900 eu­roa) sekä Män­ty­har­jun kir­kon ja ta­pu­lin kor­jauk­seen (828 900 eu­roa).

Kir­kon kes­kus­ra­has­ton tu­kea myön­net­tiin yh­teen­sä 1 mil­joo­na eu­roa. Ha­ke­muk­sia oli yh­teen­sä 26 ja hank­keet kos­ke­vat lä­hes yk­si­no­maan ole­mas­sa ole­vien ra­ken­nus­ten kun­nos­ta­mis­ta. Avus­tuk­sia ja­e­taan vain seu­ra­kun­nil­le, joil­la on al­hai­set ve­ro­tu­lot.

Kuva: San­te­ri Vii­na­mä­ki

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys