JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ukkospuuska Pudasjärven suviseurakentällä – vakavasti loukkaantunut on menehtynyt

Uutiset
29.6.2024 18.10

Juttua muokattu:

30.6. 14:21
2024063014212320240629181000
Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseura-alueella oli lauantaina ukkospuuska.

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

Su­vi­seu­ro­jen tie­do­tuk­sen mu­kaan uk­kos­puus­ka ai­heut­ti tä­nään puo­len päi­vän ai­kaan su­vi­seu­ra-alu­eel­la yh­den va­ka­van louk­kaan­tu­mi­sen, yk­sit­täi­siä lie­vem­piä louk­kaan­tu­mi­sia sekä lie­viä omai­suus­va­hin­ko­ja. Po­lii­si tut­kii va­ka­vaa louk­kaan­tu­mis­ta ta­pa­tur­man tut­kin­ta­na.

Seu­ra­or­ga­ni­saa­tio va­rau­tui myrs­ky­rin­ta­man saa­pu­mi­seen aa­mu­päi­vän ai­ka­na yh­des­sä vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Se an­toi seu­ra­vie­rail­le kel­lo 11 en­sim­mäi­sen tur­val­li­suus­kuu­lu­tuk­sen, jos­sa ke­ho­tet­tiin va­rau­tu­maan uk­kos­rin­ta­man saa­pu­mi­seen.

Uk­kos­rin­ta­man lä­hes­ty­es­sä seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­tet­tiin siir­ty­mään ma­joi­tu­sa­lu­eil­leen. Seu­ra­or­ga­ni­saa­tio sul­ki seu­ra-alu­een pal­ve­lut. Seu­ra­vie­rail­le an­net­tiin li­sä­oh­jei­ta Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä. Li­sä­oh­jeis­sa seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­tet­tiin mah­dol­li­sen uu­den rin­ta­man saa­pu­es­sa suo­jau­tu­maan ajo­neu­voi­hin.

Päi­vi­tet­ty 29.6. klo 19.15 Vi­ra­no­mai­set vah­vis­ti­vat hen­ki­lön me­neh­ty­neen.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys