JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uudet julkaisut tuovat valoa pimeään

Uutiset
22.11.2021 11.00

Juttua muokattu:

22.11. 10:37
2021112210375120211122110000

Henna Pärkkä

Henna Pärkkä

Heli Säk­ki­nen

Ou­lu

SRK:n uu­det jul­kai­sut tuo­vat va­loa, toi­voa, roh­kai­sua ja rau­haa vuo­den pi­meim­pään ai­kaan ja val­ta­van tie­to­tul­van kes­kel­le.

SRK jul­kis­ti vii­me sun­nun­tai­na, par­hail­laan me­neil­lään ole­van jul­kai­su­vii­kon aluk­si, nel­jä uut­ta tuo­tet­ta: jou­lu­lau­lu­ää­nit­teen ja kol­me kir­jaa.

SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Sep­pä­nen to­te­si SRKnyt-Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la lä­he­te­tyn jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den osu­neen vuo­den pi­meim­pään ai­kaan, jol­loin ar­jes­sa jak­sa­mi­nen saat­taa ol­la eri­tyi­sen vai­ke­aa.

– Ju­ma­la muis­taa mei­tä, Sep­pä­nen muis­tut­ti.

– Myös hyvä mu­siik­ki ja lu­ke­mi­nen avaa­vat toi­von nä­kö­a­lo­ja.

Glo­baa­lin maa­il­man val­ta­van vies­ti­tul­van ja mo­nel­la ta­paa rik­ki­näi­sen ar­vo­poh­jan kes­kel­lä on hyvä seis­tä omil­la ja­loil­la, py­sy­vään Ju­ma­lan sa­naan tur­vau­tu­en, Sep­pä­nen sa­noi.

– Kris­til­li­syy­tem­me jul­kai­sut on tar­koi­tet­tu tu­ek­si elä­mäl­lem­me.

Us­ko ja ar­ki sau­mat­to­mas­ti yh­des­sä

Raa­mat­tu ja sii­hen kir­joi­tet­tu Ju­ma­lan sana ovat pe­las­tu­sil­moi­tuk­sen pe­rus­ta. Ari-Pek­ka Pa­lo­lan toi­mit­ta­ma Avai­mia Raa­ma­tun kir­joi­hin -teos avaa Raa­ma­tun kir­jo­jen syn­tyä, taus­taa, kir­joit­ta­jia ja sa­no­maa.

– An­ta­koon tämä uu­si teos li­sää roh­keut­ta ja in­nos­tus­ta tart­tua Py­hään Raa­mat­tuun, Mark­ku Sep­pä­nen roh­kai­si.

Esi­tel­les­sään Sal­la Si­vu­lan kir­joit­ta­man var­hais­nuor­ten kir­ja­sar­jan kol­man­nen osan Ke­tun­po­jat ja kau­ko­put­ken ar­voi­tus Sep­pä­nen to­te­si, et­tä seik­kai­lun lo­mas­sa tu­le­vat esil­le nuo­ren elä­män “tär­ke­ät ky­sy­myk­set ih­mis­suh­teis­ta, to­ve­ruu­des­ta, har­ras­tuk­sis­ta ja sii­tä, mikä on oi­kein ja mikä vää­rin”.

– Us­ko ja ar­ki ni­vou­tu­vat sau­mat­to­mas­ti yh­teen.

Lau­lua täy­des­tä sy­dä­mes­tä

Jou­lu­kuus­sa 2019 Lu­mi­jo­en kir­kos­sa ää­ni­tet­ty Ju­bi­la­te-jou­lu­lau­lu-cd si­säl­tää 24 tut­tua jou­lu­lau­lua. Sep­pä­nen ker­toi le­vyä kuun­nel­les­saan ais­ti­neen­sa, et­tä lau­lu on nous­sut täy­des­tä sy­dä­mes­tä.

– Se myö­tä oma sy­dän­kin läm­pe­nee.

Per­heen pie­nim­mil­le suun­nat­tu, Saa­ra Tuo­me­lan ku­vit­ta­ma Lam­mas olen Jee­suk­sen -en­si­kir­ja on Sep­pä­sen mu­kaan ”niin kes­tä­vän tun­tui­nen, et­tä sitä voi vaik­ka pu­rais­ta nur­kas­ta”. Hän li­sä­si:

– On­nel­li­nen on se koti, jos­sa ope­te­taan lap­sia Jee­suk­sen kas­te­käs­kyn mu­kai­ses­ti pie­nes­tä pi­tä­en ja saa­daan kuul­la Jee­suk­ses­ta Hy­vä­nä Pai­me­ne­na.

14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys