JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­sia työn­te­ki­jöi­tä SRK:lla

Uutiset
11.1.2021 11.40

Juttua muokattu:

11.1. 11:37
2021011111371520210111114000

Päi­vä­mies

SRK:n hen­ki­lö­kun­taan on tul­lut uu­sia ni­miä. Mark­ki­noin­nin pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tuu­lia Pel­ko­nen aloit­taa tä­nään mää­rä­ai­kai­ses­sa teh­tä­väs­sään, joka kes­tää vuo­den. Hä­nen työn­ku­vaan­sa kuu­luu SRK:n leh­tien ja jul­kai­su­jen mark­ki­noin­nin ko­ko­nai­suu­den suun­nit­te­lu.

Toi­mit­ta­jat Mei­ra Maa­nin­ka ja Au­ne­ma­ria Yli­ta­lo työs­ken­te­le­vät Päi­vä­mie­hes­sä osa-ai­kai­si­na. Maa­nin­ka on aloit­ta­nut teh­tä­väs­sä tä­män vuo­den alus­sa ja Yli­ta­lo vii­me vuo­den mar­ras­kuun lo­pus­sa.

Emän­tä Jaa­na Hil­tu­nen vas­taa pää­a­si­as­sa SRK:n toi­mis­ton ruo­ka­pal­ve­luis­ta, ku­ten ko­kous­tar­joi­luis­ta. Ko­kous­ten muu­tut­tua etä­ko­kouk­sik­si Hil­tu­nen on työs­ken­nel­lyt myös jul­kai­su­myy­mä­läs­sä ja Kuu­le-so­vel­luk­sen pa­ris­sa. Hän tuli teh­tä­vään syys­kuun 2020 lo­pus­sa Maa­rit Re­hun si­jai­sek­si.

21.1.2021

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Joh. 1:14

Viikon kysymys