JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Väkimääräkyselyn tulos:

Suviseuravieraita odotettavissa aikaisempien vuosien tapaan

Uutiset
21.4.2022 6.00

Juttua muokattu:

19.4. 13:14
2022041913144920220421060000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Lo­pen Su­vi­seu­roi­hin saa­pu­vaa vä­ki­mää­rää kar­toi­tet­tiin maa­lis­kuus­sa ky­se­lyl­lä, jo­hon saa­tiin 12 000 vas­taus­ta. Vas­tauk­set on nyt ana­ly­soi­tu, ja tu­lok­sia hyö­dyn­ne­tään Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­sä.

Ky­se­lyyn saa­tiin vas­tauk­sia laa­jas­ti ym­pä­ri Suo­men. Vas­taa­jat edus­ti­vat eri ikä­ryh­miä ja eri­lai­sia per­he­ti­lan­tei­ta. Vas­taus­ten pe­rus­teel­la ei näh­ty ole­van tar­vet­ta muut­taa ny­kyis­tä vä­ki­mää­rä­en­nus­tet­ta, joka on 76 000 seu­ra­vie­ras­ta.

Lo­pen Su­vi­seu­ro­ja on val­mis­tel­tu ja vie­te­tään poik­keuk­sel­li­si­na ai­koi­na, min­kä ar­vi­oi­tiin mah­dol­li­ses­ti vai­kut­ta­van joi­den­kin läh­tö­pää­tök­seen. Tä­män vuok­si pai­kan pääl­le saa­pu­vaa vä­ki­mää­rää pää­tet­tiin kar­toit­taa ky­se­lyn avul­la. Vä­ki­mää­rä­ar­vio on tär­keä muun mu­as­sa ra­vin­to­la­tuot­tei­den ti­lauk­sia teh­des­sä ja lii­ken­tee­noh­jaus­ta suun­ni­tel­les­sa.

Vä­ki­mää­rää kar­toit­ta­va ky­se­ly oli en­sim­mäi­nen Su­vi­seu­ro­jen his­to­ri­as­sa. Kii­tos kai­kil­le ky­se­lyyn osal­lis­tu­neil­le!

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys