JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Va­loi­sia sa­no­ja Ou­lun­sa­lon äi­tien­päi­vä­juh­las­sa

Uutiset
17.5.2014 7.00

Ul­ko­na on ko­lea tou­ko­kuun sun­nun­tai. As­tun si­sään tu­tuis­ta ovis­ta, ja vas­tas­sa­ni on iloi­nen pu­heen­so­ri­na. Saan rin­taa­ni tuo­reen, tuok­su­van ruu­sun ja kuu­len iloi­sen ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­sen. Ou­lun­sa­lon kir­kon­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on al­ka­mas­sa äi­tien­päi­vä­juh­la.

Juh­la al­kaa kau­niil­la vir­rel­lä, jos­sa pu­hu­taan Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta. Jari Kup­sa­la pu­huu juh­la­pu­hees­saan äi­tiy­den mer­ki­tyk­ses­tä sekä per­heen et­tä yh­teis­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta.

Per­heen sun­nun­tain teks­ti (2. Moos. 2:1–10) ker­too Moo­sek­sen elä­män al­ku­vai­heis­ta. Teks­tin poh­jal­ta Kup­sa­la poh­tii ih­mi­se­lä­män ar­voa ja to­te­aa, et­tä teks­ti voi tuo­da loh­tua myös tä­män päi­vän äi­deil­le eri­lai­siin luo­pu­mi­sen het­kiin. Moo­sek­sen äi­ti jät­ti poi­kan­sa Nii­lin vir­taan ja us­koi, et­tä Ju­ma­la hä­nen las­tan­sa var­je­lee. Sa­mal­la lail­la saam­me aja­tel­la omien las­tem­me koh­dal­la: voim­me pyy­tää heil­le ai­na Ju­ma­lan hy­vää huo­len­pi­toa.

Juh­la jat­kuu Sep­po Puo­li­tai­pa­leen kir­joit­ta­mal­la ja lu­ke­mal­la her­käl­lä ru­nol­la Im poem Ma­ter, Runo äi­dil­le, jota sä­es­tää kan­te­le­mu­siik­ki. Oh­jel­mas­sa on myös muun mu­as­sa las­ten ja nuor­ten lau­lua Ee­va-Mai­ja Sor­va­rin joh­dol­la. Kau­niit, puh­taat sä­ve­let pu­hut­te­le­vat.

Haas­tat­te­len juh­lan jäl­keen muu­ta­mia äi­te­jä. He ker­to­vat ko­ke­neen­sa iloa kau­niis­ta esi­tyk­sis­tä ja mu­ka­vas­ta juh­la­het­kes­tä.

– äi­tien­päi­vä­nä voi äi­dil­lä ol­la se tun­ne, et­tä olen ol­lut huo­no äi­ti. Ra­kas­ta­va sana sii­tä, et­tä mi­nut hy­väk­sy­tään juu­ri täl­lai­se­na, on tuo­nut loh­tua, eräs äi­ti sa­noo.

äi­dit ker­to­vat saa­van­sa voi­mia mo­nis­ta asi­ois­ta.

– Tär­kein­tä on se, kun tie­tää, et­tä Ju­ma­la pi­tää huol­ta. Ru­kous an­taa mi­nul­le voi­maa, saan jät­tää huo­le­ni Ju­ma­lan kä­siin, toi­nen äi­ti poh­tii.

Puo­li­son tuki, las­ten pa­lau­te ja va­rauk­se­ton luot­ta­mus ovat kes­kus­te­li­joil­le tär­kei­tä asi­oi­ta. To­del­li­set ys­tä­vät, kes­kus­te­lut, omat har­ras­tuk­set ja va­paa-ai­ka, omien las­ten per­heit­ten vie­rai­lut ja lap­sen­lap­set tuo­vat iloa ja voi­maa.

Ku­vat: Erk­ki Ala­saa­re­la ja Kari Ven­ga­sa­ho

SirkkaLehto
28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys