JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Verk­ko­leh­den toi­min­nal­li­suuk­sia epä­kun­nos­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
30.11.2017 6.56

Juttua muokattu:

1.1. 11:21
2020010111211220171130065600

Kak­si Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den osi­o­ta on täl­lä het­kel­lä epä­kun­nos­sa: Lu­ki­jan kuva -toi­min­nal­li­suus ja Blo­git-vä­li­leh­ti ei­vät toi­mi nor­maa­lis­ti.

Lu­ki­jan ku­via pys­tyy lä­het­tä­mään nor­maa­lis­ti (täl­lä lo­mak­keel­la), mut­ta jul­kais­tu­jen ku­vien lis­taus ei avau­du. Myös­kään Blo­git-vä­li­leh­del­lä osa tie­dois­ta ei avau­du.

On­gel­mat joh­tu­vat mar­ras­kuun al­ku­puo­lel­la teh­dys­tä pal­ve­lin­siir­ros­ta, ja ne py­ri­tään kor­jaa­maan mah­dol­li­sim­man pian. Tar­koi­tus on, et­tä epä­kun­toi­set osi­ot saa­tai­siin toi­mi­maan nor­maa­lis­ti tam­mi­kuus­sa 2018.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys