JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vuo­den­vaih­de saa tä­hy­ä­mään tu­le­vaan

Uutiset
31.12.2020 16.00

Juttua muokattu:

31.12. 00:16
2020123100161420201231160000

Päivi Rehu

Päivi Rehu

Päi­vä­mies

Tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hen pää­kir­joi­tus kään­tää kat­seet uu­teen vuo­teen. "Us­ko Ju­ma­laan an­taa pers­pek­tii­viä myös eri­lai­siin tu­le­vai­suut­ta luo­taa­viin en­nus­tei­siin: pä­te­vim­mät­kin niis­tä ovat vain ih­mis­ten te­ke­miä. Väis­ty­vä vuo­si on näyt­tä­nyt, et­tei ih­mi­nen näe elä­mään­sä ko­vin­kaan pit­käl­le."

Pää­kir­joi­tus ker­too, mi­ten Isä ei ole ker­to­nut edes Po­jal­leen, mil­loin ih­mis­kun­nal­le tu­lee lop­pu. Sen vuok­si ih­mis­ten­kään ei tar­vit­se ar­vail­la vas­taus­ta. Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­hön tur­vau­tu­va on ai­na val­mis.

Voit lu­kea pää­kir­joi­tuk­sen verk­ko­leh­den etu­si­vul­ta koh­das­ta "Pää­kir­joi­tus". Toi­mi­tus toi­vot­taa kai­kil­le lu­ki­joil­le Ju­ma­lan siu­naa­maa uut­ta vuot­ta 2021.

Jot­kut et­si­vät pol­ku­aan

kä­sien vii­vois­ta,

ky­sy­vät koh­ta­lo­aan

täh­tien kyl­mis­tä mer­keis­tä.

Ju­ma­lan lap­sen päi­vä

Isän ra­kas­ta­vas­sa kä­des­sä.

Enem­pää ei tar­vit­se tie­tää.

Mar­jut Van­nas, Juh­lat lä­hes­ty­vät si­nua. (SRK 2010)

21.1.2021

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Joh. 1:14

Viikon kysymys