JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteisvastuukeräyksen tulos nousi

Uutiset
29.1.2023 10.05

Juttua muokattu:

27.1. 09:32
2023012709323520230129100500

Vuo­den 2022 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen ko­ko­nais­tu­los yl­si yli 2,2 mil­joo­naan eu­roon. Nou­sua edel­li­seen, ko­ro­nan ku­rit­ta­maan ke­räys­vuo­teen oli lä­hes 10 pro­sent­tia. Ke­räyk­sen suo­je­li­ja, ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö vas­taa­not­ti tu­los­tie­don 23. tam­mi­kuu­ta.

Vii­me vuo­den ke­räys­koh­tee­na oli pit­kit­ty­neen ko­ro­na­pan­de­mi­an seu­rauk­sis­ta kär­si­nei­den las­ten ja nuor­ten aut­ta­mi­nen tee­mal­la Lah­joi­ta mul­le huo­mi­nen. Tuo­tos­ta 40 pro­sent­tia jää nuor­ten hy­väk­si Suo­mes­sa teh­tä­vään työ­hön, ja sitä teh­dään seu­ra­kun­tien sekä Las­ten ja nuor­ten kes­kuk­sen toi­min­nan kaut­ta. 60 pro­sen­til­la avus­te­taan ka­tast­ro­fi­a­lu­ei­den asuk­kai­ta Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun työn kaut­ta, vii­me vuon­na Yh­teis­vas­tuu­ke­räys aut­toi­kin esi­mer­kik­si Uk­rai­nan so­dan uh­re­ja.

Yli 70-vuo­ti­as Yh­teis­vas­tuu­ke­räys elää vah­vaa ke­hit­tä­mi­sen ai­kaa.

– Vuo­den 2022 ke­räys oli en­sim­mäi­nen vuo­si, jona Yh­teis­vas­tuu­ke­räys to­teu­tet­tiin koko ka­len­te­ri­vuo­den ke­räyk­se­nä, ker­too va­rain­han­kin­nan pääl­lik­kö Ei­ja Kil­gast Kirk­ko­pal­ve­luis­ta.

24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys